UMC-medewerkers blijven bij ABP

7 juli 2014

De geplande overstap per 1 januari 2015 van de umc's van pensioenfonds ABP naar PFZW gaat niet door. Er is door alle betrokken partijen hard aan gewerkt om deze overgang mogelijk te maken. Echter, het is niet gelukt om binnen het gestelde tijdspad aan alle voorwaarden te voldoen.

Steeds is het uitgangspunt geweest dat de pensioenovergang een verantwoord besluit voor alle partijen moest zijn. Deze week hebben de betrokken partijen geconcludeerd dat de pensioenoverstap op dit moment niet door kan gaan en dus blijven umc-medewerkers voor hun pensioen verzekerd bij ABP. Partijen hebben aangegeven te willen blijven onderzoeken of deze overgang op een later moment alsnog mogelijk is.