Uitspraak in beroepsprocedures: beroepen ongegrond

16 december 2011

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft zojuist uitspraak bekend gemaakt in de beroepsprocedures tegen de kortingen voor medisch specialisten op de tarieven 2010.

Het CBb heeft de bezwaren van de Orde van Medisch Specialisten (en andere bezwaarmakende partijen) niet gegrond verklaard.

Achtergrond

VWS heeft eind 2009 op basis van CVZ-gegevens vastgesteld dat het macrokader in 2008 met € 512 miljoen is overschreden. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in 2010 kortingen op de tarieven voor medisch specialisten doorgevoerd. Na afronding van een bezwaarprocedure bij de Nederlandse Zorgautoriteit heeft de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in het najaar van 2010 beroep ingesteld tegen de tariefskortingen voor medisch specialisten. Ook andere partijen hebben de kortingen aangevochten. Op 7 en 8 april j.l. dienden deze beroepsprocedures bij het CBb.

De Orde van Medisch Specialisten bestudeert de uitspraak van het CBb en komt zo snel mogelijk met een inhoudelijke reactie.