Uit Medisch Contact: Specialisteninkomens lijden onder crisis

15 december 2011

Sommige medisch specialisten maken meer omzet dan begroot. In tijden van crisis is dat ongewenst, dus zet minister Klink in op bezuinigingen. Maar tot onvrede van velen hanteert hij daarbij de kaasschaaf.

Toenmalig minister Hoogervorst van Volksgezondheid bereikte in januari 2007 overeenstemming over het uurtarief voor medisch specialisten. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) was er niet onverdeeld gelukkig mee. Het nieuwe uurtarief lag 10 procent onder het tot dan toe geldende tarief. 

Wat als medisch specialisten proberen om deze inkomensachteruitgang op te vangen met extra productie, vroeg de RVZ zich af. Het adviesorgaan voorzag moeilijkheden voor komende kabinetten. ‘We mogen verwachten dat er een opwaartse druk op het volume gaat ontstaan. Dat kan ertoe leiden dat de beoogde bezuiniging op de inkomens van de specialisten lager uitvalt dan verwacht en dat de ziekenhuiszorg per saldo duurder wordt. Verder is het niet denkbeeldig dat een extra toename van het aantal verrichtingen in de ziekenhuizen tegenmaatregelen van de volgende minister uitlokt’, aldus de RVZ destijds.