Uit de volkskrant - Frank de Grave: 'Er was heel veel beeldvorming'

11 oktober 2012

Interview Frank de Grave, voorzitter Orde van Medisch Specialisten 'Ik denk dat heel veel Nederlanders de inkomens van dokters nu aanvaardbaar vinden.' Eindelijk liggen de feiten op tafel. Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, is tevreden. 'Er is zoveel beeldvorming geweest over de zogenaamd enorme inkomens van specialisten, daar maakt het rapport van commissie-Meurs korte metten mee.' De Grave hoopt dat het nu niet langer over het inkomen van de specialist hoeft te gaan, maar over zijn rol.
 

'Leuke vraag. Kijk, ik ben voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten en vertegenwoordig daarmee alle specialisten. Wij vinden dat dokters een eigen keuze moeten kunnen maken. De ene dokter komt beter tot zijn recht in loondienst, de andere dokter wil juist meer ondernemend bezig zijn. Sinds het akkoord van 2010, waarin is afgesproken de omzet van vrijgevestigden met 20 procent terug te schroeven, is er ook geen afgunst meer van specialisten in loondienst richting hun zelfstandige collega's.'

'Nee, dat kun je niet zeggen. Ze werken ook niet harder. Je kunt hoogstens zeggen dat ze meer productie draaien. Dokters in loondienst besteden hun uren anders. Ze zijn meer bezig met onderzoek, opleidingen en hun eigen ontwikkeling. In 2008 waren de productieprikkels voor vrijgevestigden inderdaad te sterk geworden, overigens dankzij de overheid. Toen ik voorzitter werd, heb ik gezegd: jongens, dit kan zo niet langer, jullie inkomens vallen buiten de bandbreedte van de maatschappelijke acceptatie. Maar nu is dat niet meer zo.'

'Ook die zijn zo goed als verleden tijd. Verschillen van ongeveer 15 procent worden nog aanvaardbaar gevonden, bijvoorbeeld als een specialist meer nachtdiensten draait. Maar radiologen en anesthesiologen zijn er bijvoorbeeld veel harder op achteruitgegaan dan cardiologen. Ik vind het echt bijzonder dat een hele beroepsgroep vrijwillig akkoord is gegaan met een korting van 20 procent. Ik denk dat heel veel Nederlanders de inkomens van dokters nu aanvaardbaar vinden.'

'Laat ik vooropstellen dat we in Nederland een heel goed zorgstelsel hebben. Het is ook een sober zorgstelsel. Meurs laat zien dat we relatief weinig verrichtingen doen. En met de afspraak om de groei tot 2,5 procent te beperken, hebben we internationaal iets unieks neergezet. Overigens vind ik de bewering van oud-minister Klink, dat we een kwart van de zorg eruit kunnen gooien, veel te kort door de bocht. We doen al het minste in Europa.'

'Het lijkt erop dat dit niet zo is. We zitten nu in oktober, het is nog vroeg. Maar we houden het nauwkeurig in de gaten en tot nu toe hebben we het beeld dat het gaat lukken. Steeds meer zorgaanbieders begrijpen dat er een grens is aan de groei. We worstelen hier al heel lang mee. Ik herinner me dat ik als eenvoudig minister van Defensie weleens dacht: nou, ik kan ook een extra fregat of wat tanks bestellen. Maar dan werd al snel gemeld: helaas, mevrouw Borst heeft wat overschrijdingen. De overheid probeert al jaren de groei in te perken. Dat is niet gelukt. Nu heeft het veld zelf verantwoordelijkheid genomen. De commissie-Meurs zegt: ga zo door.'