Tweede Kamer in debat over Actieplan (Ont)Regel de Zorg

31 mei 2018

Op woensdag 30 mei vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg over administratielast plaats. Prominent op de agenda stond het Actieplan (Ont)Regel de Zorg van de drie bewindslieden van VWS. De Tweede Kamer was net als de Federatie blij met de komst van het Actieplan. Een plan dat toewerkt naar meer tijd voor de patiënt. Van de Federatie mag de rol van VWS op onderdelen nog wel wat steviger, liet zij al eerder weten. Zo vindt de Federatie dat er meer regie vanuit het ministerie van VWS noodzakelijk is om de ict/epd-problematiek op te lossen. En dat concrete afspraken nodig zijn om extra administratielast bij nieuwe wet- en regelgeving te voorkomen. Hierover heeft de Federatie in aanloop naar het debat een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer bepleitte tijdens het debat om een concretere doelstelling aan het Actieplan (Ont)Regel de Zorg te koppelen. GroenLinks gaf hierin het voorbeeld van de medisch specialisten om in te zetten op een halvering van de administratielast. De Tweede Kamer benoemde dat het van belang is om vast te stellen wanneer we met elkaar tevreden zijn en zo niet wie dan de regierol heeft om in te grijpen. In reactie hierop benadrukte minister Bruins dat hij tevreden is als de administratielast door zorgprofessionals en patiënten merkbaar is verminderd.

Ook met betrekking tot de ict/epd-problematiek bevroeg de Tweede Kamer minister Bruins op zijn rol om gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders tijdig te regelen. D66 benadrukte dat dit van belang is als we zorg vanuit netwerken oftewel netwerkgeneeskunde willen regelen. Van de VVD mag de ontwikkeling van gegevensuitwisseling sneller. En als het aan GroenLinks ligt is het niet alleen aan het veld om een vuist te maken richting de ict/epd-leveranciers, maar kan juist het ministerie van VWS regie pakken. Minister Bruins blijft bij zijn standpunt dat het aan het zorgveld is om afspraken te maken met deze leveranciers. De minister heeft toegezegd aan het einde van 2018 een brief te sturen naar de Tweede Kamer met de stand van zaken over gegevensuitwisseling.