Transparantiegegevens gepubliceerd door ZINL

20 augustus 2015

De Federatie Medisch Specialisten heeft in samenwerking met de brancheorganisaties het afgelopen jaar hard gewerkt aan de nieuwe werkwijze voor het transparant maken van kwaliteitsinformatie. Het proces van aanlevering aan het Zorginstituut is inmiddels zo goed als afgerond. De (nieuwe) gegevens in de openbare database op de website Zorginzicht zijn gepubliceerd. Daarna volgt een publicatie van de informatie uit de aangeleverde gegevens op de website Kiesbeter. Daarmee kan de informatie gebruikt worden voor zorginkoop en er is keuze-informatie voor patiënten beschikbaar.

Meer informatie staat op de website van het Zorginstituut.