Transparantie sleutel tot betere en betaalbare zorg

3 maart 2015

Transparantie in de zorg helpt niet alleen de patiënt, maar is ook de sleutel tot betere en betaalbare zorg. Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. Schippers wil in ‘het jaar van de transparantie’ informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg verbeteren, en zo de kosten verlagen. De Federatie Medisch Specialisten zal dit jaar doorgaan met het inzichtelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. Hierin trekt zij nauw op met Patiëntenfederatie NPCF.

De plannen zijn ambitieus, zo blijkt ook uit de bijlagen bij de brief van de minister. Naast het aanbieden van 300 richtlijnen aan het Zorginstituut, zullen de Federatie en NPCF de komende jaren hard werken aan goede patiënteninformatie. Tegelijkertijd komt goede keuze-informatie beschikbaar uit kwaliteitsregistraties van medisch specialisten. Binnen het programma Verstandig Kiezen staan verder Samen Beslissen en Zorgevaluatie prominent op de agenda. Alles komt samen in de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda die onderdeel is van het Zorgakkoord dat in 2013 met de minister van Volksgezondheid en andere zorgpartijen is afgesloten.

Verstandig Kiezen

Dit jaar wordt de campagne Verstandig Kiezen verder uitgerold. Deze campagne ondersteunt medisch specialisten en patiënten bij het maken van gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. In het kader van deze campagne gaat de Federatie door met zorgevaluatie: een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen. Bij verschillende aandoeningen kunnen patiënten en medisch specialisten kiezen uit diverse behandelopties, maar is onduidelijk welke behandeling voor welke patiënt het meest effectief is. In het kader van het jaar van de transparantie is ook dit soort onderzoek van wezenlijk belang.

Verstandige keuzes binnen de orthopedie

De Federatie gaat verder met de ontwikkeling van ‘Verstandige keuzes’. Dit gaat over behandelopties die soms wel of juist niet de voorkeur hebben en waarover patiënten en artsen het gesprek zouden moeten voeren. De orthopeden hebben bijvoorbeeld gisteren hun 5 ‘Verstandige keuzes’ gepubliceerd, waarbij het motto is: ‘behandel goed, opereer als het moet’. Bijvoorbeeld bij veelvoorkomende behandelingen bij heup- en knieproblemen door artrose en letsel aan de voorste kruisband van de knie.

Samen beslissen

De samenwerking met Patiëntenfederatie NPCF wordt verder geïntensiveerd. Op donderdag 26 maart 2015 organiseren de Federatie en de NPCF in Utrecht een congres dat geheel in het teken staat van Samen Beslissen in de spreekkamer. Volgens artsen en patiënten is samen beslissen over de juiste behandeling op het juiste moment nog niet de norm in de Nederlandse spreekkamers. Tijdens het congres, waar ook minister Schippers spreekt, worden concrete handvaten aangereikt om ervoor te zorgen dat samen beslissen vanzelfsprekend wordt.