Topdrukte tijdens individualiseringscongres

30 mei 2016

“De afgelopen anderhalf jaar is veel ondersteuningsmateriaal ontwikkeld om de individualisering van de opleidingsduur in jullie werksituatie handen en voeten te kunnen geven. Wij hopen dat jullie hiermee voortvarend aan de slag gaan.” Dat was de oproep van Ramon van den Berg, projectleider Individualisering opleidingsduur van de Federatie aan de bijna 300 opleiders, aios, bestuurders en ondersteuners tijdens het congres ‘Individualisering opleidingsduur: wat betekent dit voor jou?’ op 26 mei in Fort Voordorp in Utrecht.

Tijdens verschillende workshops werd de slag gemaakt van theorie naar dagelijkse praktijk. Vragen als ‘Hoe ontwikkel en gebruik je een digitaal portfolio?’, ‘Welke plek krijgen EPA’s in het opleidingsplan?’ en ‘Hoe zorg je ervoor dat beoordelings- en voortgangsgesprekken samen een zinvolle gesprekscyclus vormen?’ werden beantwoord. De praktijkervaringen van collega’s en de ontwikkelde handreikingen, checklists en ander ondersteuningsmateriaal werden daarbij enthousiast ontvangen.

Niet ‘of’ maar ‘hoe’

Opvallend was de positieve en constructieve sfeer tijdens het congres. “Het is niet langer de vraag óf we gaan individualiseren, maar hóe je dat kan doen” vatte een van de aanwezigen het samen. Hoewel de verkorting van de opleiding een bezuinigingsmaatregel is, blijkt individualiseren in de praktijk vooral tot meer transparantie en kwaliteit in het opleidingsproces te leiden. Een aios benoemde als conclusie van de dag: “Individualiseren gaat niet alleen over tijd, maar vooral over de inhoud van de opleiding.”

Gevolgen voor bedrijfsvoering

Ook de gevolgen van individualisering voor de bedrijfsvoering kwamen veelvuldig aan de orde. “Door de verkorting van de opleiding zijn aios minder lang werkzaam in het ziekenhuis. Als je de bedrijfsvoering daar niet op aanpast, zorgt dat voor gaten in de roosters en financiële problemen door de hogere kostprijs per aios.” aldus dagvoorzitter Marianne ten Kate-Booij.

Oplossingsrichtingen bedenken

Tijdens het Lagerhuisdebat werd gediscussieerd over mogelijke oplossingsrichtingen. Moeten medisch specialisten deze gaten in het rooster op gaan vullen? En hoe houd je de opleiding dan betaalbaar? Of moeten we toe naar minder opleidingsziekenhuizen in Nederland zodat je efficiënter op kan leiden? Frank de Grave, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, riep de aanwezigen op om hier samen het gesprek over aan te gaan. “Voor de buitenwereld is de medisch specialistische vervolgopleidingen een ingewikkeld onderwerp. Het is dus aan jullie om duidelijk te maken dat deze opleiding essentieel is om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren. Bedenk samen hoe je de opleiding goed en betaalbaar houdt, voordat anderen dit voor je bepalen.”