Toekomst van de zorg centraal tijdens het Grote Zorgdebat

22 februari 2017

Op 20 februari 2017 vond Het Grote Zorgdebat plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het debat was georganiseerd door 25 branche- en belangenorganisaties uit de zorg, waaronder de Federatie Medisch Specialisten.

Alle zorgwoordvoerders van de politieke partijen deden mee aan het debat waarin thema’s centraal stonden, die nauw aansluiten op ons visiedocument Medisch Specialist 2025: aandacht voor preventie, werken in zorgketens en de relatie tussen arts en patiënt.

Patiënt centraal

Op de vraag hoe zet je de patiënt echt centraal, waren er verschillende antwoorden. Geef zorgverleners meer tijd (Linda Voortman, GroenLinks) en patiënten/cliënten meer aandacht (Mona Keijzer, CDA), maak meer gebruik van kijk- en luistergeld (Carla Dik-Faber, ChristenUnie) of maak meer ruimte voor samen beslissen (Arno Rutte, VVD). Alle partijen waren het erover eens dat de bureaucratie in de zorg moeten worden aangepakt en dat er meer geïnvesteerd moet worden in personeel in de zorgsector. Politici pleitten voor meer medewerkers op de werkvloer, verplichte bij- en nascholing en meer zorg op afstand door robots en domotica.

Toekomstvisie Medisch Specialist 2025

In ons visiedocument 2025 zijn we helder: de behoefte van de patiënt is het uitgangspunt. Marcel Daniëls schreef hierover in zijn blog op Skipr: “Als medisch specialisten zijn wij er niet alleen voor het genezen van de patiënt maar willen we ook steeds meer een coachende rol innemen bij het bevorderen van gezond gedrag.”

Geen stelselwijziging

Aan het eind van het debat gaven alle vertegenwoordigers van de brancheverenigingen een korte reactie op het debat. Marcel Daniëls: “Het ging over Samen Beslissen, kwaliteit van de zorg, e-health, preventie, onnodige regels afschaffen, allemaal punten waar medisch specialisten mee bezig zijn. En waar we zelfs een visie op hebben, Medisch Specialist 2025. We vragen om ons de rust te gunnen om die visie tot werkelijkheid te brengen en geen grote stelselwijziging door te voeren.” Over de wens van een aantal politieke partijen om medisch specialisten verplicht in loondienst te brengen zei hij: “Het brengt niet de rust in een sector die juist hard bezig moet zijn met verbetering van de zorg, aandacht voor preventie en betaalbaarheid van zorg.”
 

CPB rekent verkiezingsprogramma’s door

Het CPB publiceerde vorige week het rapport Keuzes in kaart. Hierin staat de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, waarin ook de zorgparagrafen worden meegenomen.