Tijdelijke tariefsverhoging RGS

24 november 2015

De tarieven voor registratie, herregistratie en erkenningen van aios, medisch specialisten en opleidingsinstellingen stijgen per 1 januari 2016 met 15%. Dat heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG vandaag bekendgemaakt. Het nieuwe tarief geldt voor alle aanvragen die de RGS op of na deze datum ontvangt. De tariefsverhoging zal voor een periode van vijf jaar gelden.

De RGS verhoogt deze tarieven om te kunnen voldoen aan een afbetalingsregeling die zij met de Belastingdienst getroffen heeft. In 2014 ontving de KNMG een btw-naheffing van € 5 miljoen over de diensten van de RGS gedurende de jaren 2008-2013. Omdat de RGS kostendekkende tarieven hanteert, heeft zij onvoldoende financiële buffer om deze naheffing op te vangen. Een deel van de som kan de KNMG uit eigen vermogen financieren. Voor het resterende deel moet de KNMG komen tot een haalbare afbetalingsregeling. Onderdeel van deze afbetalingsregeling is de tijdelijke tariefsverhoging van de diensten van de RGS.

Aangepaste betalingsregeling voor aios

De KNMG had geld gereserveerd voor verdere verbeteringen in MijnRGS, het online registratiesysteem voor aios en opleiders. Door de naheffing van de Belastingdienst is deze reservering vervallen. Om toch financiële armslag te hebben om deze gewenste verbeteringen in MijnRGS te realiseren wordt ook een tariefsverhoging voor de opleidingsregistratie ingesteld.

De Jonge Specialist (DJS) heeft de KNMG er in een brief op gewezen dat sommige ziekenhuizen de inschrijfkosten in het opleidingsregister niet vergoeden vanuit de opleidingsgelden. Volgens deze ziekenhuizen moeten aios eerst ingeschreven zijn voordat zij aanspraak kunnen maken op opleidingsgelden.
De inschrijfkosten betreffen echter niet alleen de kosten van inschrijving, maar ook de verwerkingskosten van wijzigingen gedurende de hele opleiding (inclusief de kosten van geschillenprocedures). DJS heeft de KNMG verzocht om het mogelijk te maken dat aios zich eerst inschrijven in het opleidingsregister en pas daarna een factuur ontvangen voor de inschrijf- en verwerkingskosten. Met het oog op uitvoerbaarheid en kostenefficiëntie heeft de KNMG besloten om de inschrijf- en verwerkingskosten niet te splitsen in twee facturen, maar wel de mogelijkheid te bieden om deze factuur pas na inschrijving te betalen.

De factuur kan vanaf 1 januari 2016 op twee momenten worden voldaan: bij de aanmelding van de aios in MijnRGS of bij de daadwerkelijke start van de opleiding. Op deze wijze is het voor de aios eenvoudiger de factuur bij hun werkgever te declareren. Er vindt nog overleg plaats over de termijn waarbinnen de factuur uiterlijk moet zijn betaald. Zodra deze termijn bekend is, zal de KNMG die op de website vermelden.