Telegraaf: Zorgverzekeraar moet ingrijpen

19 december 2011

Zorgverzekeraars moeten niet bang zijn om scherp in te kopen en zorg daar te concentreren waar dat het beste en goedkoopste kan. Nu is het zo dat ziekenhuizen en medisch specialisten aan banden worden gelegd en aangespoord niet meer uit te geven dan een afgesproken budget. Het is de hoogste tijd dat de verzekeraars ook het speelveld betreden , stelt Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. Zij zouden op een gegeven moment moeten zeggen: tot hier en niet verder.

December vorig jaar kwamen de ziekenhuizen en de medisch specialisten met het ministerie van Volksgezondheid overeen dat de vrijgevestigde medisch specialisten hun fiscale status als ondernemer niet hoeven op te geven. Het budget dat aan hen zal worden besteed, gaat wel fors naar beneden. In plaats van de 2,4 miljard die ze in 2009 in rekening brachten, mogen ze in 2012 nog maar ruim 2 miljard declareren. Dit bedrag mag vanaf 2013 jaarlijks met 2,5% groeien.

De Grave is tevreden met het behaalde resultaat, ook omdat de fiscale ondernemerstatus van de specialisten tot en met 2015 is gewaarborgd. Let wel, de helft van de leden van de Orde van Medisch Specialisten is vrij ondernemer, de andere helft is in vaste dienst van de ziekenhuizen. Waar het de orde om ging, was dat de leden de keuze houden of ze als ondernemer aan de slag gaan of een vast dienstverband aangaan.

Verder vindt hij de hele discussie over de fiscale ondernemerstatus een ideologische. Daar gaat het in de zorg helemaal niet om. Ik raad de politiek dan ook zéér aan om deze discussie te staken. Er zijn veel belangrijker zaken die spelen, zoals de kwaliteit van de zorg en hoe we het allemaal betaalbaar kunnen houden.

De Grave refereert aan de zorgkosten die de pan uit dreigen te rijzen. Er zijn meer ouderen die steeds ouder worden en dankzij technische innovaties lukt het ook om mensen langer in leven te houden. Dat alles gaat gepaard met toenemende kosten. De Grave: Met het akkoord hebben de ziekenhuizen en de medisch specialisten gezegd: oké, de kosten mogen niet meer groeien dan 2,5%, daar houden we ons aan. Maar waar blijven de verzekeraars in dit verhaal?

Minister Schippers (VWS) zou wat hem betreft om de tafel moeten gaan zitten met de zorgverzekeraars. Tot nu toe is het zo dat de overheid via de ziekenhuizen en de medisch specialisten de budgetten regelt die beschikbaar zijn voor het aanbieden van zorg. Ziekenhuizen en medisch specialisten kunnen wel wat doen aan het volume, maar niet aan de hoogte van het budget dat beschikbaar is gesteld. Dat kunnen de verzekeraars wel. Zij kopen de zorg in en kunnen daar nog grote slagen slaan. Zo is de afgelopen jaren gebleken dat zelfstandige klinieken behandelingen maar liefst 15% goedkoper kunnen uitvoeren dan nu in de meeste ziekenhuizen gebeurt. Bovendien is de kwaliteit daar ook vaak nog beter, dus tel uit je winst.

Dat dit ten koste gaat van de zorg die ziekenhuizen aanbieden, wuift De Grave weg. Ziekenhuizen zouden zich ook kunnen aanpassen, zij zouden hun zorg ook op een hoger niveau kunnen tillen tegen een lagere kostprijs. Dat is ook de bedoeling van de marktwerking: betaalbare zorg van goede kwaliteit.
Volgens De Grave zijn de verzekeraars bang voor de gevolgen van een selectiever inkoopbeleid. Verzekerden zijn hun klanten en die willen overal terechtkunnen. In Nederland is zo n breed aanbod van zorg dat iedereen in zijn eigen regio naar het ziekenhuis kan. Op het moment dat de keuze wat beperkter wordt, kan dat betekenen dat de klanten een andere verzekeraar kiezen die een breder aanbod heeft.