Taakherschikking verbetert kwaliteit van zorg

2 oktober 2015

Taakherschikking leidt tot een verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarover waren de nagenoeg 400 deelnemers aan het Symposium Taakherschikking het eens. Of het overdragen van taken van medisch specialisten aan verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) de zorg ook goedkoper maakt, daarover waren de meningen verdeeld. Het symposium vond plaats op donderdag 1 oktober in Utrecht en werd georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten, de beroepsvereniging voor verpleegkundig specialisten V&VN VS en de beroepsvereniging voor physician assistants NAPA. 

De belangrijkste conclusie is dat in de 10 jaar dat taakherschikking vorm heeft gekregen, er in de zorg veel ten goede is veranderd. Met name wat betreft kwaliteit, omdat medisch specialisten en VS en PA beter met elkaar samenwerken. “De patiënt krijgt hierdoor meer aandacht en de medisch specialist heeft meer tijd voor andere, complexere taken”, zegt Bart Boll, vaatchirurg en voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen tijdens zijn lezing. “Daar staat tegenover dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de taken, verantwoordelijkheden en wettelijke bevoegdheden van een verpleegkundig specialist en physician assistant”, vindt Iris Wallenburg van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. Alle sprekers zijn het er over eens dat er veel bereikt is met taakherschikking, maar dat de VS en de PA wel moeten werken aan het verstevigen van hun positie. Een mooie ambitie voor de volgende 10 jaar. Het advies van de Commissie Meurs aan de zorgverleners in de GGZ om in een kwaliteitsstatuut de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners vast te leggen, is hier een mooi voorbeeld van.

Lees het volledige verslag van het Symposium