Succesvolle masterclass individualisering

7 maart 2016

Het opleiden van medisch specialisten gebeurt in nauwe samenwerking tussen opleiders, aios en de opleidingsinstelling. De individualisering van de opleidingsduur heeft dan ook gevolgen voor al deze betrokkenen. De afgelopen anderhalf jaar heeft de Federatie, binnen het samenwerkingsproject Specialistenopleiding Op Maat (SOM), al veel praktische hulp geboden aan opleiders en aios. Afgelopen week werd dit ondersteuningsaanbod uitgebreid met een masterclass voor opleidingsondersteuners.

Hoewel onderwijskundigen niet de primaire doelgroep van de Federatie zijn, vindt Ramon van den Berg (projectleider individualisering opleidingsduur) het cruciaal om hen te ondersteunen. “Als Federatie maken we ons hard om de individualisering van de opleidingsduur tot een succes te maken. Met deze masterclass hebben we opleidingsondersteuners de tools in handen gegeven om dit in hun ziekenhuis te implementeren. Ik wil dan ook opleiders en aios oproepen om gebruik te maken van deze opgedane kennis. Zet hen in om u en uw opleidingsgroep te ondersteunen bij dit traject. Waarom moeilijk doen als het samen kan?”

Gevolgen voor de dagelijkse praktijk

Tijdens de drukbezochte tweedaagse masterclass kregen opleidingsondersteuners uit alle OOR’s (Onderwijs- en Opleidingsregio’s) informatie over de diverse aspecten van de individualisering van de opleidingsduur en de praktische gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Zo leerden ze hoe je per specialisme EPA’s (Entrustable Professional Activities) kan formuleren. Aan de hand van deze activiteiten beschrijf je wat een specialist in de praktijk moet kunnen doen. Vervolgens bepaal je per activiteit wanneer een aios competent genoeg is om hem dit eerst onder begeleiding, dan met supervisie en vervolgens zelfstandig toe te vertrouwen.
 

Regionalisering en bedrijfsvoering

Ook gingen de onderwijskundigen aan de slag met het onderwerp regionalisering: welke afspraken maak je binnen een OOR en hoe vertaal je deze naar jouw ziekenhuis en lokaal opleidingsplan? Dit resulteerde in concrete implementatieplannen per OOR.
Een onderwerp dat veel stof tot nadenken gaf, was de bedrijfsvoering. De individualisering van de opleidingsduur heeft namelijk grote organisatorische gevolgen voor opleidingsinstellingen.

Voor de onderwijskundigen zijn toolkits ontwikkeld waarmee ze de opgedane kennis kunnen delen met hun collega’s in het leerhuis. Ook zijn twee vervolgbijeenkomsten ingepland.