Succes door samenwerken - Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2014

25 januari 2016

Dit jaar staat de jaarlijkse publicatie van het rapport Het Resultaat Telt Ziekenhuizen in het teken van samenwerking. Voor de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ), zorgprofessionals en bestuurders van ziekenhuizen is de basisset een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg en de veiligheid continue te verbeteren. Dat blijkt uit de 12e editie Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2014.

Samenwerking

Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor goede zorg en voor goed gebruik van indicatoren in de zorg. Daarom zijn de noodzakelijke voorwaarden voor goede samenwerking in de zorg dit jaar het thema van Het resultaat telt 2014. Voorbeelden van goede en slechte samenwerking zijn opgenomen om te helpen bij het uitwerken van voorwaarden zoals een gemeenschappelijke doelstelling en het opbouwen van onderling vertrouwen. De kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen vormen een belangrijke basis onder het risicogestuurde toezicht op de ziekenhuizen. Deze indicatoren (basisset ziekenhuizen) worden in samenspraak met de Federatie Medisch specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) opgesteld.

Het is een unieke samenwerking waarin ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft en zowel de individuele als gezamenlijke belangen gediend worden. In juli 2015 ondertekenden de verschillende partijen nog een nieuwe overeenkomst onder meer met het doel scherp te blijven op het aantal indicatoren en kritisch te blijven wanneer er nieuwe indicatoren bij moeten en reeds gebruikte (weer verwijderd) kunnen afvallen.

Uitgelichte resultaten

In de infographic is een kleine selectie opgenomen van de belangrijkste resultaten.

Marcel Daniëls, bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten en cardioloog: “Deze resultaten laten zien dat de kwaliteitsindicatoren daadwerkelijk helpen om de zorg voor de patiënt continu te verbeteren. Het laat ook zien hoe belangrijk een goede samenwerking tussen partijen is.”

Sonja Kersten, directeur V&VN: “De bemoedigende resultaten uit het rapport tonen het belang van goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, met respect voor elkaars expertise en maximale aandacht voor de patiënt. Maar we zien tegelijkertijd ook nog ruimte voor intensivering van de onderlinge relatie, zowel op de werkvloer als op bestuurlijk niveau. V&VN maakt zich daar ook in 2016 hard voor.”