#stemvandedokter: wat geven zij mee aan het nieuwe kabinet?

9 april 2021

De gezondheidszorg speelt meer dan ooit een grote rol in politiek Den Haag. De Federatie Medisch Specialisten vindt dat medisch leiderschap richtinggevend moet zijn in het zorgbeleid van het nieuwe kabinet. Daarom laten we de stem van de dokter horen in politiek en samenleving over thema’s die medisch specialisten en patiënten aangaan.  

We hebben in een peiling aan medisch specialisten gevraagd wat hun boodschap is aan het nieuwe kabinet. Deze boodschappen delen we via nieuwsberichten, brieven, social media en video’s. Bekijk de videoserie #stemvandedokter