Steeds meer opleidingen voldoen aan verkortingsopdracht

16 februari 2018

Het aantal medisch-specialistische vervolgopleidingen dat erin slaagt om de opleidingsduur te verkorten, zoals met VWS afgesproken in het Opleidingsakkoord, is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

De RGS rapporteert in opdracht van het federatieproject Individualisering Opleidingsduur en het Dedicated Schakeljaar twee keer per jaar over de gemiddelde opleidingsduur. Uit de nieuwste rapportage blijkt dat in 2017 van de 27 opleidingen maar liefst 17 nu al de afgesproken gemiddelde verkorting van 3 maanden halen. Bij de meting over 2016 waren dit nog maar 11 opleidingen. Daarnaast is het aantal opleidingen die minder dan één maand verkorting hebben gerealiseerd, gedaald van 7 naar 4 opleidingen.

Op schema

Uit de rapportage blijkt verder, dat aios die tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 uitstroomden, gemiddeld 2,84 maanden sneller opgeleid zijn dan nominaal. Daarmee lopen we nog steeds op schema.
Om te voldoen aan de afspraken uit het Opleidingsakkoord moeten de aios die in 2018 uitstromen gemiddeld 3 maanden sneller dan nominaal zijn opgeleid.

Het volledige nieuwsbericht en de bijbehorende rapportages zijn te vinden op onze website www.medischevervolgopleidingen.nl