Stand van zaken pensioenaftopping ggz

1 december 2015

Op 27 november hebben werknemersorganisaties gesproken met GGZ Nederland over de pensioenaftopping. GGZ Nederland heeft aangegeven vooralsnog niet over te gaan tot compensatie van werknemers met een bruto jaarsalaris van meer dan 100.000 euro . Teleurstellend, vinden de LAD en de Federatie Medisch Specialisten. Eind januari staat het volgende overleg gepland.

Sinds 1 januari is het pensioengevend salaris afgetopt op 100.000 euro bruto. Wie meer verdient, kan over het salarisdeel daarboven niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via de werkgever. Zowel het werknemers- als het werkgeversdeel van de premie wordt daardoor verlaagd en dat kan forse gevolgen hebben. De LAD en de Federatie willen dat werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie volledig en structureel laten terugvloeien naar de werknemers die het betreft. Werkgevers en werknemers hebben immers samen afgesproken bij te dragen aan pensioen. Werkgevers kunnen die afspraak niet zomaar eenzijdig aanpassen.

Onderhandelen

In umc’s is intussen een oplossing bereikt, evenals voor bedrijfsartsen en voor werknemers in de gehandicaptenzorg. In algemene ziekenhuizen en de ggz is nog geen compensatieafspraak gemaakt. De LAD en de Federatie onderhandelen in algemene ziekenhuizen nu op lokaal niveau. In ggz-instellingen willen we eerst proberen met GGZ Nederland tot een compensatieafspraak te komen. GGZ Nederland zal de komende weken uitzoekwerk doen en haar standpunt verder onderbouwen.

Artsen in de ggz die door de pensioenaftopping worden geraakt, hebben een mailing ontvangen met meer informatie. Ze zijn opgeroepen hun raad van bestuur een brief te sturen en aan te dringen op compensatie.