Specialisten nemen SURPASS-checklist op in richtlijnen

15 december 2011

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Orde van Medisch Specialisten werken medisch specialisten samen aan een drieluik van richtlijnen met daarin randvoorwaarden voor verantwoorde zorg rondom de operatie.  In 2009 is de richtlijn voor het Preoperatieve Traject gepubliceerd, eind dit jaar volgt de richtlijn Peroperatief Traject en daarna de richtlijn Postoperatief Traject. Met de invoering van deze richtlijnen wordt een belangrijke stap gezet in de verbetering van de veiligheid van het operatieve proces in het belang van de patiënt.

Het systematisch controleren van belangrijke gegevens door middel van een checklist (SURPASS) leidt tot een aanzienlijke vermindering van sterfte en het aantal complicaties rondom de operatie, zo blijkt uit het SURPASS-onderzoek van het AMC en deelnemende ziekenhuizen.  De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift New England Journal of Medicine.

Samenwerking en afstemming
De resultaten van dit onderzoek sluiten aan bij de richtlijnen van de anesthesiologen en de chirurgen. In het belang van de patiëntveiligheid hebben de beroepsgroepen besloten de SURPASS-checklist direct integraal op te nemen in de richtlijnen. De richtlijnen gaan daarnaast expliciet in op samenwerking en afstemming. Zo geven de richtlijnen aan welke informatie in de verschillende stappen tenminste vastgelegd en overgedragen moeten worden en wie in welke fase van het proces eindverantwoordelijk is. Ziekenhuizen moeten zelf vastleggen welke medewerker verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verschillende processtappen. Veiligheid van de patiënt is het belangrijkste thema in deze cyclus van richtlijnen.

Invoering
Veel ziekenhuizen zijn al bezig met de invoering van de richtlijn Preoperatief Traject.  Ook de andere twee richtlijnen zullen geïmplementeerd worden.  Per onderdeel van de richtlijn zijn met de Inspectie voor de Gezondheidszorg afspraken gemaakt wanneer ze ingevoerd zullen zijn en wanneer toezicht mogelijk is.

De beroepsgroep stelt dat met deze richtlijnen en de daarin opgenomen SURPASS een belangrijke stap is gezet in de verbetering van de veiligheid van het operatieve proces in het belang van de patiënt.

Links en downloads