Specialisten: kwaliteitsverbetering leidt tot kostenbesparing

23 april 2012

“Het registeren van medische handelingen kan tot aanzienlijke kwaliteitsverbetering én kostenbesparingen leiden”. Deze conclusie trekken de initiatiefnemers van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) in hun vandaag gepubliceerde rapportage over 2011. De resultaten over de afgelopen jaren laten zien dat met deze door medisch specialisten gevoerde registraties belangrijke, consistente en voortdurende verbeteringen in de zorg worden verkregen. De afname van complicaties en als gevolg daarvan verkorting van de ligduur van patiënten maken een aanzienlijke kostenbesparing aannemelijk. “En zoals de auteurs van het rapport terecht stellen is de combinatie van verbeterde kwaliteit tegen minder kosten extra van belang in de huidige tijd van schaarsere middelen” aldus Marcel Daniëls, voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) “De vandaag gepresenteerde resultaten vormen het Nederlandse bewijs dat investering in klinische registraties zeer lonend is”.

Succesformule leidt tot aantoonbaar betere zorg voor de patiënt

Het DICA presenteert vandaag naast de resultaten van registratie over darmkankeroperaties, ook de resultaten van de afgelopen jaar gestarte registraties over de behandeling van borstkanker,  van  longchirurgie en van maag- en slokdarmchirurgie.  In de toekomst zal het DICA verder uitbreiden, ook naar niet oncologische aandoeningen.  “De jaarrapportage toont het succes van de DICA-systematiek aan”  zegt  Marcel Daniëls. Juist doordat het registreren van resultaten door medisch specialisten wordt gecombineerd  met de terugkoppeling van gegevens, het inzetten van gerichte verbeteracties en de borging ervan, wordt op structurele wijze bijgedragen aan kwaliteitsverbetering. Inmiddels is het DICA een initiatief waarin meerdere medisch specialistische disciplines, samen met patiënten, werken aan steeds betere zorg voor de patiënt.

Indrukwekkende resultaten

De DICA rapportage laat zien dat de kwaliteit van behandelingen in Nederland hoog is,  maar ook dat er nog  ruimte voor verbetering bestond.  Zo daalde  de postoperatieve sterfte na darmkanker chirurgie met maar liefst bijna een kwart, van 3,9 naar 3,0 procent. Een dergelijke daling binnen drie jaar is volgens de auteurs van het DICA rapport internationaal ongekend. Een vergelijkbaar effect wordt verwacht als het gaat om de lange termijn overleving.

Kostenbesparing aannemelijk

De verhoging van kwaliteit en vermindering van kosten gaan hand in hand. De resultaten van het DICA maken aannemelijk dat grootschalige  investering in kwaliteitregistraties loont. Tot een zelfde conclusie kwam eerder al de Boston Consultancy Group in haar rapport “Zorg voor Waarde” ,  dat is gebaseerd op het Zweedse systeem van kwaliteitsregistraties. Uit de DICA rapportage valt bijvoorbeeld te lezen dat het aantal complicaties van patiënten na darmkankerchirurgie beduidend is afgenomen. Daarmee nam de opnameduur met 1 a 2 dagen af. Met ruim 9000 geopereerde patiënten in 2011 en gemiddeld 1800 euro per ligdag is de behaalde besparing substantieel.

Investering in kwaliteitsregistraties loont

Dat het investeren in dit soort registraties zinvol is wordt ook erkend door de zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland. Zij hebben vandaag bekend gemaakt de komende vier jaar 10 nieuwe DICA registraties te zullen financieren.  “Dit soort registraties zouden echter een vast onderdeel van de zorg voor patiënten moeten vormen, en dienen daarom structureel ingebed te zijn in de financiering van de gezondheidszorg”  aldus Daniëls.