Slechts enkele wijzigingen in Registratiewijzer

25 januari 2017

De nieuwste versie van de Registratiewijzer is gepubliceerd. Voor deze versie zijn enkel strikt noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd. De enige wijziging van de Registratiewijzer versie 3.1. is een bepaling die de NZa per 2017 heeft toegevoegd bij vraag D2: er is geen sprake van onderlinge dienstverlening als een patiënt door een hoofdbehandelaar wordt verwezen naar een andere instelling waar dezelfde hoofdbehandelaar de patiënt zal gaan behandelen, vanwege voor de patiënt niet-gecontracteerde zorg bij de initiële instelling.