Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wint Patiëntveiligheid Award

15 december 2011

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is de winnaar van de Nationale Patiëntveiligheid Award 2009. Het winnende project Medication reconcilation is opgezet om medicatiefouten bij overdrachtsmomenten te voorkomen. De jury en het publiek stemden voor dit initiatief als beste op het gebied van patiëntveiligheid. Het ziekenhuis kreeg de prijs uitgereikt onder toeziend oog van minister Klink tijdens het congres Expeditie Patiëntveiligheid, georganiseerd door het VMS Veiligheidsprogramma.

De jury, onder voorzitterschap van Atie Schipaanboord, directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), roemde het initiatief. Uit onderzoek van het ziekenhuis bleek dat er nogal wat fouten ontstonden met medicijnen als een patient wordt opgenomen voor bijvoorbeeld een operatie of als een patiënt met medicatie uiteindelijk wordt ontslagen. Onder andere door gebrekkige controle van medicatie bij opname en ontslag en onvoldoende betrokkenheid van de patiënt.

Met de nieuwe werkwijze is de patiënt vollediger geïnformeerd en wordt een verkeerde medicatieoverdracht vaker voorkomen. Erkennen van fouten is belangrijk, maar vooral ook leren van fouten. Met de uitreiking van de award wil het VMS Veiligheidsprogramma initiatieven belonen die onbedoelde vermijdbare schade kunnen verminderen en voorbeeld laten zijn voor de andere ziekenhuizen.

NAM

Het winnende ziekenhuis krijgt naast de Award, een bezoek aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aangeboden. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het opsporen en winnen van aardgas en olie in Nederland. Veiligheid staat bij de NAM, net zoals bij de gehele gas- en olie industrie, hoog in het vaandel. Tijdens het bezoek aan de NAM worden ervaringen en werkwijzen op het gebied van veiligheid uitgewisseld en brengt het winnend ziekenhuis een bezoek aan een buitenlocatie.

Minister Klink


Tijdens het congres dat door ruim 500 professionals werd bezocht pleitte de minister voor meer openheid. Minister Klink, van Volksgezondheid: ”We weten wat er kan gebeuren als we niet durven melden. Elkaar de hand boven het hoofd houden en het gebruik van de doofpot zijn taboe in een tijd dat we werken aan een zo transparant mogelijk zorgstelsel. Medisch specialisten zijn geen onaantastbare professionals. Fouten melden moet. En melden moet op elk niveau. Niet om disciplinaire of juridische stappen uit te lokken, maar juist om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te verbeteren”.