Seminar MSB: Genezen en besturen combineren?

27 november 2015

‘Heeft de integrale bekostiging geleid tot een beter perspectief op kwaliteit en kostenbeheersing?’ Die vraag stelde prof. dr. Pauline Meurs bij de start van het seminar ‘MSB, Genezen en besturen combineren’. Meurs trad op als dagvoorzitter tijdens het seminar op 26 november in Utrecht, op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten en Zorgvisie. Bijna 250 medisch specialisten, bestuurders, beleidsadviseurs en andere professionals namen aan het seminar deel. Diverse sprekers gaven antwoord op de vraag van Meurs.

Werk aan visie

Zo stelden Robert Sie en Léon Winkel, beiden bestuurder van de Federatie Medisch Specialisten dat ze wel degelijk voordelen zien van de nieuwe verhoudingen die door de realisatie van Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB’s) zijn ontstaan: ‘Door de komst van de MSB’s is de onderlinge aanspreekbaarheid verbeterd.’ Volgens Hoofdinspecteur Hans Schoo van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, ziet de IGZ kansen maar ook risico’s: ‘De ‘schotten’ tussen de maatschappen zijn weg, dat is een kans om nog beter samen te werken op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Maar we zien een risico als er in een ziekenhuis bijvoorbeeld vijf MSB’s zijn die niet op één lijn kunnen komen met elkaar’. Directeur gezondheidszorg van de Rabobank Michel van Schaik zei dat het MSB een enorm verschil kan maken bij de herinrichting van het zorglandschap. ‘Maar dan moet er een toekomstgerichte visie zijn, die het belang van de burger écht centraal zet.’ Dat zegt ook Pascale Voermans, manager zorginkoop bij Menzis: ‘Als je snel duidelijkheid hebt over de verantwoordelijkheidsverdeling, dan heb je ook sneller samen een duidelijke visie.’

Doe het samen

Dagvoorzitter Pauline Meurs trok aan het eind van het seminar een aantal conclusies. ‘Er is voldoende geïnvesteerd in de opbouw en we moeten nu in elkaar investeren. Wil je succes dan is continuïteit van personen nodig. En moet je voorbij het onderscheid tussen dienstverband en vrij beroep denken. Maar het allerbelangrijkste: doe het samen. Oók met alle andere zorgprofessionals in het ziekenhuis.’

Bekijk het verslag van het Seminar.