Schrappunten medisch specialisten overhandigd aan minister Bruins

27 maart 2018

Vandaag zijn de schrapkaarten van medisch specialisten met daarop 10 schrappunten overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Deze 10 punten zijn onderdeel van de in totaal 62 schrappunten die door 7 beroepsgroepen vandaag zijn gepresenteerd met de dringende oproep aan het kabinet om de 40% van de tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie, minstens te halveren.

De 62 schrappunten zijn voortgekomen uit de zogenaamde ‘schrap- en verbetersessies’ die in januari, februari en maart - met steun van het ministerie van VWS - zijn georganiseerd in het kader van (Ont)Regel de Zorg. In zo’n 23 sessies hebben honderden zorgverleners met elkaar en met verzekeraars, toezichthouders en patiënten- en brancheorganisaties, vastgesteld welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dat te realiseren. De schrappunten vormen mede de basis voor de aanpak van de regeldruk die het ministerie van VWS voor de zomer presenteert. De schrappunten van de medisch specialisten zijn onder meer gericht op het schrappen van de afvinklijstjes voor werkprocessen in het EPD, het schrappen van ziekenhuisbrede kwaliteitskeurmerken en het vereenvoudigen van de manier waarop we omgaan met het convenant medische technologie. Bekijk alle 10 schrappunten. Bekijk hier de schrappunten die voorkomen uit de schrapsessie van de psychiaters. 

Federatie: Laat dokters dokteren

De Federatie bedankt alle deelnemers aan de schrapsessies van de medisch specialisten in de afgelopen maanden. Algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten Marcel Daniëls: “We zijn blij met het enthousiasme dat we afgelopen jaar hebben opgeroepen om samen de administratielast te verminderen. De medisch specialisten willen hun tijd besteden aan patiënten en niet aan onzinnige administratie.” De Federatie pakt haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Daniëls: “Hiervoor gebruiken we het onderzoek onder medisch specialisten en aios, de schrappunten en de onlangs gehouden inventarisatie bij onze wetenschappelijke verenigingen. Daaruit vloeit onze eigen schrapagenda voort.