Schouder aan schouder voor kwaliteit

21 december 2011

Ruim 300 deelnemers droegen tijdens het Nationaal Kwaliteitscongres 2011 bij aan de gewenste ideeën over De medisch specialist 2015. Vooral de specialist bepaalt de kwaliteit van zorg vindt Frank de Grave, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. Hij opende het congres met de woorden dat het zo doelmatig mogelijk besteden van elke zorgeuro essentieel is. "Het gaat erom zorg in te kopen die zo goed mogelijk is. Maar het zijn de zorgprofessionals die in de lead zijn bij de discussie daarover."

Die eigen verantwoordelijkheid van medisch specialisten voor de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg, was de rode draad van het congres. Met een vijftal drukbezochte interactieve workshops deelden vertegenwoordigers van een aantal wetenschappelijke verenigingen hun inzichten, projecten en innovaties op het gebied van kwaliteit: van normen en richtlijnen voor behandelingen tot het doelmatig voorschrijven van medicijnen. Ook op de doorlopende kwaliteitsmarkt was met stands over onder meer het VMS Veiligheidsprogramma, Zegelgezond en WikiMedical zichtbaar dat er veel in gang is gezet om de kwaliteit te verbeteren.

De toekomst ter discussie

 
Tijdens plenaire symposium hield presentator Frénk van der Linden het publiek alert met zijn energieke en vaak provocerende vragen. Vijf sprekers gingen aan de hand van stellingen met het publiek in discussie, waarbij de mening van de aanwezigen regelmatig werd gepeild met een stemcomputer. Zo was driekwart van de aanwezigen het eens met de stelling van Tony Lamping, directeur inkoop van Zorgverzekeraars Nederland, dat kwaliteit van zorg alleen onder druk haalbaar is. Renate Hinfelaar van het programma Kwaliteit van Zorg van Achmea was het daar niet mee eens. Volgens haar werkt samenwerking tussen artsen, patiënten en zorgverzekeraars beter dan druk uitoefenen.

Samenwerking tussen arts en patiënt

 
De 25 patiëntenverenigingen werden op het congres vertegenwoordigd door Wilna Wind, directeur NPCF, die stelt dat patiënten informatie over kwaliteit van zorg nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen: "Het gaat ook om de weg náár het resultaat en de uiteindelijke gezondheidswinst voor patiënten." Orde-voorzitter Frank de Grave ondersteunde haar boodschap. Door duidelijkheid over richtlijnen voor behandelingen worden artsen en patiënten aan elkaar gebonden, betoogde hij. Om patiënten nog meer inzicht te geven zullen de dikke, medische richtlijnen ‘vertaald’ worden in toegankelijke samenvattingen voor een breder publiek. Tijdens het congres ondertekenden de NPCF en de Orde van Medisch Specialisten een intentieverklaring waarin dat officieel werd vastgelegd.

"Het gaat om het mens om het hart heen"

 
Dat patiënten in de zorg centraal staan, maakte cardioloog en voorzitter van de Raad Kwaliteit van de Orde, Marcel Daniëls duidelijk. Als tiener was hij gegrepen door de techniek van het hart. Als arts weet hij inmiddels dat het in zijn vak vooral gaat om 'de mens om het hart heen'. "Het is fantastisch om medisch specialist te zijn. Je behandelt mensen die zich aan jou toevertrouwen. Maar we moeten tegelijkertijd onderhandelen en rekening houden met budgetten, hulpmiddelen, prijzen, medicijnen, DBC’s en zorgstandaarden, richtlijnen, opleiden et cetera. Terwijl we al onze aandacht vooral aan de patiënt willen geven." Daniëls benadrukt dat artsen de rust moeten krijgen om te werken aan alle eisen voor nog betere kwaliteit. Dan lukt het volgens hem echt om in 2015 nog betere zorg te leveren aan patiënten. Die stelling werd door tweederde van de zaal van harte onderschreven.

Registratie van resultaten

 
De droommaatregel van NVZ-bestuurder Hans van der Schoot is dat er voldoende budget beschikbaar komt om op korte termijn alle kwaliteitsregistraties op te zetten en uit te voeren. "Dat is nodig om grote stappen te maken en levert een tienvoud aan bezuinigingen op." Patiëntenverenigingen vinden dat alle informatie zoals die van de registraties, direct voor patiënten beschikbaar moeten komen. Peter van den Akker, scheidend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde geeft aan dat dat zeker de bedoeling is. "Maar voor het zover is moeten wel alle fouten uit de registraties zijn gehaald, anders geef je nog geen goed beeld en diskwalificeer je bepaalde ziekenhuizen."

Kwaliteitsprijs

Feestelijke afsluiting van het congres was de uitreiking van de Kwaliteitsprijs Medisch Specialisten 2011. Uit de maar liefst dertien ingezonden projecten won ‘Richtlijnen pre-, per- en postoperatief traject’ van de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Een project dat volgens de jury erg snel is ingevoerd en ‘aantoonbaar levens redt’.