'Scherpte op correct declareren is gezamenlijke verantwoordelijkheid'

4 februari 2013

Zorgverzekeraars moeten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien hoe zij hun controles van declaraties gaan verbeteren. Dat schrijft de NZa deze week in een brief aan de verzekeraars. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) onderkent het belang van correct declareren en stelt dat het aanpakken van te hoge zorgrekeningen een gedeelde verantwoordelijkheid is van medisch specialisten, ziekenhuizen, verzekeraars en toezichthouder.

De OMS wijst erop dat vorig jaar een nieuw declaratiesysteem (DOT) is ingevoerd, juist om meer grip te krijgen op daadwerkelijke gemaakte zorgkosten en perverse prikkels zoals overproductie tegen te gaan. Volgens de OMS zitten in het nieuwe declaratiesysteem nog enkele technische weeffouten, waardoor incidenteel te hoge declaraties kunnen ontstaan. Dat deze weeffouten nu aan het licht komen, verbaast de OMS niet. ‘Maar actie is geboden’, zegt OMS-bestuurder Janko de Jonge. Hij baalt ervan dat in sommige media het beeld ontstaat dat medisch specialisten bewust te hoge declaraties zouden indienen. Daarvan is volgens De Jonge geen sprake.

‘Het gedoe over oorsmeergate van vorige maand laat zien dat de checks and balances van het nieuwe DOT-systeem nog niet optimaal zijn’, zegt De Jonge.  Hij geeft aan dat medisch specialisten door het nieuwe declaratiesysteem minder zicht hebben gekregen op de totaalfactuur van een behandeling. Dit komt doordat ziekenhuizen alle informatie over diagnoses en zorgactiviteiten in een datasysteem invoeren en hier uiteindelijk één zorgproduct  uit rolt. Dit zorgproduct wordt dan gedeclareerd bij de verzekeraar. Het honorariumdeel van zo’n zorgproduct is slechts een klein vastgesteld gedeelte hiervan. De OMS komt binnenkort met een richtlijn voor medisch specialisten over correct declareren.

Een uitgebreid interview met Janko de Jonge en NZa-voorzitter Theo Langejan leest u in het komende nummer van De Specialist dat op 22 februari 2013 verschijnt.