SCEN-arts: moeilijk maar inspirerend

19 december 2011

De patiënt op zijn gemak stellen, luisteren en, als de patiënt afhoudend is, toch proberen door te dringen.’ Dat is de uitdaging die huisarts Voskuil ziet in zijn werk als SCEN-arts. De KNMG zoekt huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten die ook als SCEN-arts aan de slag willen.

Met de jaarlijkse stijging van euthanasiemeldingen neemt ook het beroep op SCEN-artsen toe. De KNMG zoekt samen met de SCEN-districten nieuwe collega’s. Misschien past het ook bij u om collega’s en patiënten te ondersteunen in de indringende vragen aan het eind van iemands leven.

Vraag achter de vraag

Voor de SCEN-arts is iedere oproep een uitdaging om ‘de vraag achter de vraag’ helder te krijgen en dilemma’s te bespreken. ‘En als cadeau krijg ik dan ook een hele levensgeschiedenis mee van de patiënt. Dat is zo boeiend. Het gaat over de essentie van het leven, nooit over banaliteiten’, typeert huisarts Voskuil zijn werk als SCEN-arts.

Coach

 
SCEN-artsen helpen de kwaliteit van de medische besluitvorming rond het levenseinde te verbeteren. Als SCEN-arts steunt u uw collega’s in dit lastige proces. Of, zoals huisarts en SCEN-arts Van Straaten het zegt: ‘Als ik terugkijk op mijn eerste euthanasie, had ik toen wel wat coaching kunnen gebruiken. Als SCEN-arts wil ik dokters die er voor het eerst voor staan, en ook die al eerder euthanasie hebben gedaan, graag bijstaan.’


Kijkje in de keuken

 

SCEN-artsen vinden het verrijkend om advies en consultaties te geven in een andere omgeving dan ze gewend zijn. De ene keer ben je bij de patiënt thuis, dan weer in het ziekenhuis, een verzorgings- of verpleeghuis of een hospice. Het biedt artsen de kans om eens bij een collega de praktijkvoering te bekijken, een kijkje in andermans keuken te nemen. Ook het plenair bespreken van ervaringen en nieuwe inzichten met SCEN-collega’s is inspirerend.Praktijk SCEN-arts

 
Om SCEN-arts te worden moet u tenminste vijf jaar werkzaam zijn als huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist. U schrijft een motivatiebrief waaruit uw opstelling en betrokkenheid bij en ervaring met euthanasie en hulp bij zelfdoding blijkt. Na toetsing door een commissie volgt u een driedaagse, geaccrediteerde en kostenloze, training. Vervolgens gaat u participeren in de regionale dienstenregeling en volgt u de regionale bijeenkomsten van SCEN-artsen.

Bent u geïnteresseerd, maar wilt u eerst eens een beter beeld krijgen van het werk als SCEN-arts? Raymond Sanders, districtscoördinator SCEN bij de KNMG, kan u in contact brengen met een SCEN-collega uit uw regio. (030) 282 32 68 (di-wo-do) / r.sanders@fed.knmg.nl.