Samen verantwoordelijk voor een veilig opleidingsklimaat

11 oktober 2016

De individualisering van de medisch-specialistische vervolgopleidingen heeft gevolgen voor aios, opleiders en de opleidingsziekenhuizen. Daarbij komen de belangen lang niet altijd overeen. Goed opleiden kan alleen in een klimaat waarin deze verschillende belangen openlijk besproken kunnen worden. De Centrale Opleidingscommissie (COC) heeft hierbinnen een bijzondere rol. Maar hoe geef je die rol vorm, wanneer je wel de opdracht hebt om toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de opleidingen, maar geen hiërarchische positie ten opzichte van opleiders en afdelingshoofden? Waar stopt dan de verantwoordelijkheid van de COC? En wanneer moet een beroep gedaan worden op de doorzettingsmacht van de Raad van Bestuur?

Deze en vele andere vragen werden besproken tijdens de invitational ‘Een gezond opleidingsklimaat’ die de Federatie Medisch Specialisten en het samenwerkingsverband Specialistenopleiding Op Maat (SOM) donderdag 6 oktober jl. organiseerden. Dat dit onderwerp leeft was duidelijk te merken. Een grote groep COC-voorzitters, aios, onderwijskundigen en bestuursleden kwam naar het Spoorwegmuseum om te delen hoe zij in de praktijk omgaan met deze -vaak lastige- situaties.

Zet opleiden op de agenda!

Zo vertelde voorzitter van de COC van het UMCG, Marian Mourits: "Op de korte termijn lijkt het inderdaad of aios, opleiders en het ziekenhuis tegengestelde belangen hebben. Maar op de lange termijn vinden we elkaar in onze gezamenlijke missie: veilig en verantwoord opleiden. Het is belangrijk dat opleiders zich meer laten horen, dat ze samen met de Raden van Bestuur nadenken hoe ze een veilig opleidingsklimaat vorm kunnen geven. Zorg dat je als COC opleiden op de agenda van het bestuur zet!"

Deel ervaringen en praktische tips

Het document ‘De rol van de Centrale Opleidingscommissie bij (potentiële) conflicten tussen aios en opleiders’ dat tijdens de bijeenkomst gepresenteerd werd, kan hierbij helpen. Hierin staat onder andere beschreven hoe verschillende COC’s de bemiddelingsprocedure hebben vormgegeven. Deze praktijkvoorbeelden kunnen helpen om kritisch te kijken naar de werkwijze van de eigen COC en zo te werken aan een optimaal opleidingsklimaat.