Ruzie tussen medisch specialisten onacceptabel

15 januari 2016

Update 26-01-2016

Het Leids universiteitsziekenhuis (LUMC) voert alle lever-, nier- en alvleeskliertransplantaties weer zelf uit. Het ziekenhuis laat weten dat er stappen zijn gezet om een eind te maken aan een intern conflict, dat het uitvoeren van complexe operaties in de weg stond.

In het LUMC zijn transplantatie-operaties stil gelegd, zo bleek gisteren uit berichtgeving in de media. Een ruzie tussen chirurgen was hiervan de oorzaak. “Dat is natuurlijk absoluut onacceptabel, een patiënt moet te allen tijde kunnen vertrouwen op een optimaal functionerende medisch specialist”, aldus Robert Sie, bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten, in het NOS Journaal van gisteren. De operaties zijn door het LUMC stilgelegd in belang van de patiëntveiligheid. Een ander ziekenhuis neemt deze patiënten over, zodat de continuïteit van de zorg niet in gevaar komt.

De onderlinge samenwerking op een afdeling mag op geen enkele manier de patiëntveiligheid in gevaar brengen. De Federatie pleit daarom voor een cultuur waarin patiënten, medisch specialisten, verpleegkundigen en aios open met elkaar kunnen praten om dit soort situaties voor te zijn. In het visiedocument Optimaal Functioneren staan aanbevelingen en maatregelen om het functioneren van medisch specialisten ook op dit punt continu te verbeteren.

Drie verbeterinstrumenten uitgelicht

Ten eerste het Individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS): dit zijn tweejaarlijkse gesprekken waarin de individuele medisch specialist door collega’s, medewerkers en patiënten wordt beoordeeld op zijn functioneren. IFMS helpt de medisch specialisten om zichzelf, de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg verder te verbeteren. Op dit moment doet ruim 85% van alle medisch specialisten mee aan de IFMS.

Ten tweede raadt de Federatie aan dat elk team van medisch specialisten (vakgroep of maatschap) de jaarlijkse APK uitvoert, waarbij de medisch specialisten die met elkaar samenwerken elkaars functioneren tegen het licht houden: wat gaat er goed en wat kan er verder verbeterd worden?

Ten derde de verplichte kwaliteitsvisitaties waarbij het functioneren van een team van medisch specialisten kritisch getoetst wordt door collega’s vanuit de wetenschappelijke vereniging en een externe deskundige, zoals een psycholoog. De conclusies en aanbevelingen van de visitatie worden gedeeld met de raad van bestuur van de instelling. Mocht blijken dat aanbevelingen onvoldoende worden opgepakt en de patiëntveiligheid in het geding is, dan waarschuwt de wetenschappelijke vereniging de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).