Roken: 20.000 doden per jaar

15 februari 2018

Deze dagen is er veel aandacht voor de aangifte tegen de tabaksindustrie in een strafzaak. Medisch specialisten zien dagelijks de gruwelijke gevolgen van roken terug in de ziekenhuizen. De Federatie Medisch Specialisten vindt dat er veel meer kan en moet gebeuren om roken tegen te gaan. Bij veel wetenschappelijke verenigingen, onze leden, wordt nagedacht over wel of niet aansluiten bij de indieners van de aangifte tegen de tabaksindustrie. Vanwege de inhoud van de betreffende aangifte zijn de meningen verdeeld. De Kinderartsen, de Gynaecologen en de Cardiologen hebben zich inmiddels daadwerkelijk aangesloten bij de aangifte.

Update 22 februari: Het Openbaar Ministerie gaat de vier grote tabaksproducenten niet strafrechtelijk vervolgen.

Hoe de gedachtenvorming over deze strafzaak ook uitpakt binnen de verschillende verenigingen, de Federatie is eensgezind van mening dat wij als medisch specialisten een duidelijk geluid tegen roken moeten laten horen. Roken is nu en elke dag weer een gezondheidszorgprobleem. Er is dus geen tijd te verliezen. De politici in de Tweede Kamer kunnen nu al beleidsmatig echt iets doen. Wij vragen dan ook aan hen: neem uw verantwoordelijkheid. Zorg dat mensen niet beginnen met roken, durf dit onaantrekkelijker te maken en ondersteun de mensen die willen stoppen maximaal.

Politici en ook vertegenwoordigers van de media zijn welkom om met medisch specialisten in de ziekenhuizen te komen spreken over de gruwelijke gevolgen van het roken. En die zijn er niet alleen voor de longen. Als medisch specialisten concluderen wij dat het op dit moment dweilen met de kraan open is, 20.000 doden per jaar. Dan hebben we het nog niet eens over alle ziektelast die met het roken gepaard gaat. Hoelang laten wij dat nog doorgaan in Nederland?