Richtlijnendatabase wint derde prijs bij Kwaliteitsprijs 2012

4 september 2012

De database voor medisch-specialistische richtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft de derde prijs veroverd op het Kwaliteitscongres op 9 november jongstleden. De eerste voorstellen voor deze database zijn tijdens het Kwaliteitscongres gepresenteerd.

De nieuwe database, die in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit is ontwikkeld, vereenvoudigt het vinden van relevante informatie en faciliteert het onderhoud van de richtlijnen. En dat komt de kwaliteit van zorg voor patiënten ten goede. Richtlijnendatabase.nl is in 2013 voor iedereen vrij toegankelijk.

Functie en layout

Een klankbordgroep bestaande uit medisch specialisten en de Commissie Richtlijnen hebben gezamenlijk bepaald welke functionaliteiten de richtlijnendatabase  moet hebben. In het kader van herkenbaarheid is de website opgebouwd volgens dezelfde lay-out als de Kwaliteitskoepel.

Richtlijnen worden gemaakt volgens een vaste procedure, zijn gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en sluiten aan op nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

Alle richtlijnen krijgen een vergelijkbare, modulaire opbouw. Deze opzet vergemakkelijkt de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen en maakt onderlinge verwijzing mogelijk. Per module zijn – indien beschikbaar - aanverwante producten, documenten en/of hyperlinks gekoppeld.

Kwaliteitsprijs 2012

Deelnemers aan het congres konden een project indienen voor de Kwaliteitsprijs Medisch Specialisten, een podium voor projecten die de kwaliteit van de geleverde zorg aantonen of verbeteren.

Tijdens het congres werd door de deelnemers op hun favoriet gestemd. Uit de drie projecten die de meeste stemmen kregen, heeft een jury - onder leiding van Michel Wouters - het project over het Dementia Quality of Life Instrument (DQI), gekozen tot winnaar. Tweede en derde plaats waren respectievelijk voor de WiKiNO de online, interactieve databank van evidence-based kennis in de KNO-heelkunde en de Richtlijnendatabase van OMS en IKNL.