Resultaten Nationale Zorg Enquête - Patiënt tevreden over med...

19 december 2011

Zowel patiënten onder behandeling van een medisch specialist als niet-patiënten hebben hun mening gegeven over de huidige situatie in de zorg. Medisch specialisten in ziekenhuizen hebben hun patiënten gevraagd ‘hun diagnose’ te geven over de zorg door de Nationale Zorg Enquête online in te vullen. Ruim 1000 zorgconsumenten hebben dit gedaan. Uit de resultaten blijkt dat men tevreden is over de kwaliteit van de zorg, maar ook dat men zich zorgen maakt over de gevolgen van de maatregelen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor de Nederlandse zorg.

Tevreden over huidige kwaliteit van zorg


De kwaliteit van de medisch-specialistische zorg in Nederland wordt als goed ervaren. Dit zegt ongeveer driekwart van de respondenten. Ruim 80 procent van de patiënten die momenteel onder behandeling zijn is tevreden over zijn of haar medisch specialist . Dit geldt niet alleen voor de kwaliteit van de medische zorg op zich, maar ook voor de waardering van de Nederlandse medische zorg in vergelijking met het buitenland. Deze resultaten liggen in lijn met verschillende onafhankelijke onderzoeken. De huidige Nederlandse medische zorg behoort tot de top van Europa.

Invloed andere partij op behandeling ongewenst

Drie kwart van de respondenten wil niet dat een andere partij dan de arts, zoals de overheid of zorgverzekeraars, invloed kan hebben op zijn of haar behandeling. De medisch specialist hoort in samenspraak met de patiënt te bepalen wat de beste zorg is.
Gevolgen bezuinigingen

Uit de resultaten blijkt dat 90% van de respondenten verwacht dat de maatregelen van VWS gevolgen zullen hebben voor de medisch-specialistische zorg. De zorgconsument realiseert zich ook wát  eventuele gevolgen van bezuinigingen voor de Nederlandse gezondheidszorg kunnen zijn.  Meer dan een kwart van de respondenten is bang voor langere wachttijden en minder goede medische behandeling. Nog eens één vijfde is bang dat er minder tijd aan patiënten zal worden besteed.

De Nationale Zorg Enquête is een initiatief van Stichting Bezorgd en de Orde van Medisch Specialisten.