Registratie verbetert zorg kwaliteit

12 december 2011

Toeschouwers waarderen het meestal niet als de bal wordt rondgespeeld. Nog maar twee weken geleden waren fluitconcerten het deel van Ajax-trainer Frank de Boer. Het publiek maalt niet om tactische en strategische overwegingen, maar wil dat de bal naar voren gespeeld en gescoord wordt.

Er is een parallel tussen de discussie over voetbal en over transparantie in de zorg. Ook het debat tussen de minister van Volksgezondheid en de vaste Kamercommissie vorige week werd weer gedomineerd door dit thema. Lang is medisch specialisten verweten de bal rond te spelen om de gelederen gesloten te houden. De bal moest naar voren gespeeld worden, informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg moest openbaar worden. Alleen zo kun je scoren.

Resultaat telt

Niemand zal betwisten dat informatie over de uitkomsten van zorg beschikbaar moet komen. Het resultaat van de behandeling is immers wat telt. De afgelopen jaren werd transparantie dé leus. Professionals willen de kwaliteit van zorg verbeteren, de inspectie moet toezicht kunnen houden, patiënten moeten kunnen kiezen en verzekeraars hebben informatie nodig om zorg in te kunnen kopen. In diverse gremia werden indicatoren ontwikkeld. Dat leidde tot een woud aan meetinstrumenten en een berg informatie die vaak niet meer betekenisvol is, zo constateerde ook de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid.

Het kan ook anders. Dat bleek vorige week tijdens het congres van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). Dit systeem meet uitkomsten van zorg bij darmkankerchirurgie, ontwikkeld door en met de beroepsgroep. Het werd drie jaar geleden opgezet en inmiddels doet (vrijwel) iedereen mee. De geleverde informatie is betekenisvol en leidt tot belangrijke kwaliteitsverbetering.

Teamsport

'Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.' Voetbal is een teamsport, net als de inzet voor steeds betere zorg. De discussie rond transparantie is vlotgetrokken en medisch specialisten nemen hun verantwoordelijkheid. Naast de registraties voor darmkanker zijn er bijvoorbeeld ook al registraties over de verloskundige zorg, de intensive care en cataractchirurgie. Registraties voor blaas-, borst-, maag- en slokdarmkanker zijn gestart.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen en betrokken patiëntenverenigingen maken zich samen met de Orde van Medisch Specialisten sterk voor een brede uitrol van registratiesystemen. Sinds 2008 is euro 0,50 van het uurtarief van medisch specialisten bestemd voor het geïntegreerd kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Tussen 2008 en 2010 zijn hiermee 150 richtlijnprojecten en 150 andere kwaliteitsprojecten gestart, waaronder kwaliteitsregistraties. Tevens zijn in die periode 1000 kwaliteitsvisitaties uitgevoerd. Structurele financiering van kwaliteitsregistraties ontbreekt echter. En dat terwijl deze systemen de kwaliteit van de zorg verbeteren en - uiteindelijk- kosten besparen.

Registratiesystemen financieren

Door het besluit tot invoering van prestatiebekostiging en uitbreiding van het B-segment zullen ziekenhuizen en verzekeraars nu gezamenlijk een oplossing moeten vinden om de registratiesystemen te financieren. De medisch specialisten hebben de bal in het veld gebracht met de € 0,50 van het uurtarief. Het is nu aan de verzekeraars deze bijdrage met een gelijk bedrag aan te vullen. De bal ligt voor open doel, nu nog scoren!