Regionalisering leidt tot betere specialisten

3 december 2015

De medisch-specialistische vervolgopleidingen worden in toenemende mate regionaal vormgegeven. Dat is een logisch gevolg van de toenemende concentratie en spreiding van zorg. Maar het zorgt ook voor breder opgeleide specialisten. Dat stellen Donald van der Peet en Hasan Eker, respectievelijk opleider en aios heelkunde, in de decembereditie van het magazine De Medisch Specialist.

“Als je in één ziekenhuis wordt opgeleid, loop je het risico dat je een bepaalde diagnose maar op één manier leert behandelen, omdat dat de gangbare werkwijze is in dat ziekenhuis. Dat wordt dan bijna een dogma. Terwijl als je in meerdere ziekenhuizen werkt, je ontdekt dat er ook nog andere behandelmethoden zijn. Dat verrijkt je kennis.” aldus Eker. Ook wordt het volgens hem makkelijker om te ontdekken in welk soort ziekenhuis je later wilt werken. “Je kunt pas onderbouwd die keuze maken als je in beide werelden hebt gewerkt.”

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Van der Peet is lid van de werkgroep Regionalisering. Deze werkgroep heeft in opdracht van de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten een visiedocument ontwikkeld. Hierin staat beschreven hoe we de kwaliteit van de opleiding kunnen bewaken en verbeteren als deze in meerdere instellingen binnen een regio aangeboden wordt. Onderdeel van dit visiedocument zijn een tiental uitgangspunten en randvoorwaarden.

Zo moet bijvoorbeeld voor aios helder zijn wat ze bij de diverse opleidingsinstellingen binnen een regio kunnen leren. En de opleidingsregio’s moeten een overzicht maken en bijhouden van het specialisme-overstijgend onderwijs waar aios gebruik van kunnen ma­ken. De onlangs vernieuwde Opleidingsetalage is een handig instrument om aan deze randvoorwaarden te voldoen.