Regels reden van voorschrijven onvoldoende nageleefd

25 februari 2015

Vanaf 1 augustus 2013 zijn artsen wettelijk verplicht om bij bepaalde geneesmiddelen de reden van voorschrijven op het recept te vermelden. Ook zijn artsen verplicht om bij een afwijkende nierfunctie (MDRD/e-GFR) actief de apotheker te informeren. Doel is nog beter en veiliger medicatiegebruik. Uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) blijkt dat artsen deze regel onvoldoende naleven.

Reden van voorschrijven op recept

Artsen en andere voorschrijvers moeten bij 23 geneesmiddelen de reden van voorschrijven vermelden. Dit zijn geneesmiddelen die voor meerdere indicaties in uiteenlopende doseringen kunnen worden voorgeschreven én waarbij sprake is van een smalle therapeutische breedte of risico op ernstige bijwerkingen bestaat. Bij een smalle therapeutische breedte komt de dosering nauw, want bij een kleine afwijking van de dosering is er al  een risico op nadelige effecten. Aan de hand van de reden van voorschrijven kan de apotheker controleren of de dosering klopt.

Uitwisselen labwaarden

Daarnaast zijn artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie van een patiënt verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. De nierwaarde is belangrijk bij het verstrekken van geneesmiddelen en vormt een belangrijke factor in het verbeteren van de medicatieveiligheid. Apothekers kunnen daarnaast met toestemming van de patiënt andere labwaarden opvragen. In de praktijk zal het gaan om natrium, kalium, PT-INR, farmacogenetische parameters en de bloed- of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte. Als een voorschrijver de verplichting niet nakomt om voor een van de genoemde geneesmiddelen de reden van voorschrijven te vermelden of een afwijkende nierfunctiewaarde door te geven, dan kan de apotheker deze opvragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het ICT-systeem de goede overdracht van informatie in de weg staat. De Federatie Medisch Specialisten adviseert artsen om lokaal of regionaal afspraken te maken over de wijze waarop artsen en apothekers de informatie uitwisselen.

Belang patiëntveiligheid

De Federatie Medisch Specialisten erkent het belang van een goede medicatiebewaking en steunt het doel dat wordt beoogd met het uitwisselen van de reden van voorschrijven en de laboratoriumwaarden. De Federatie is zich ervan bewust dat voor een goede uitwisseling van reden van voorschrijven en labwaarden een goed functionerend ICT-systeem wenselijk is. De Federatie roept medisch specialisten op om, in geval er geen afdoende ICT-ondersteuning is om deze gegevensuitwisseling op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren, lokaal een alternatieve werkwijze af te spreken.

Meer informatie

Meer informatie over deze wettelijke verplichting vindt u op de website van de KNMG. Op deze website treft u onder andere een lijst met veelgestelde vragen. Hierin vindt u ook een lijst met de 23 middelen waar het over gaat én kunt u per middel doorklikken waarna een overzicht van de mogelijke redenen van voorschrijven verschijnt.