Receptprijs-app uitgebreid met informatie over vergoeding geneesmiddelen

13 maart 2015

Zorginstituut Nederland heeft de Receptprijs-app overgenomen van de Federatie Medisch Specialisten en de app aangevuld met informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. De Receptprijs-app biedt snel actuele informatie over de prijs, de vergoedingsstatus en mogelijke alternatieven van geneesmiddelen. Download de app.

In de applicatie zijn alle geneesmiddelen opgenomen die zijn geregistreerd en in de apotheek verkrijgbaar zijn, aangevuld met specialistische middelen. De app vormt een aanvulling op de praktische informatie en adviezen over geneesmiddelen in het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) en wordt maandelijks geactualiseerd. De informatie is beschikbaar als mobiele website, iPhone en Android app.

Vergoeden

De gepresenteerde kosten zijn de vergoedingsprijzen van de goedkoopste beschikbare varianten. Het tarief dat de apotheker ontvangt voor de aflevering van het geneesmiddel (afleverkosten) moet daarbij nog worden opgeteld. De app vermeldt daarnaast of het middel wel of niet wordt vergoed, al of niet met bijbetaling of onder welke voorwaarden. Als een geneesmiddel in aanmerking komt voor het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar of als het uitsluitend vanuit het ziekenhuis wordt vergoed, geeft Receptprijs dit ook aan.

Therapeutisch gelijkwaardig

De informatie over de vergoeding gaat vooral over het extramuraal gebruik van geneesmiddelen. Voor sommige geneesmiddelen zijn therapeutisch gelijkwaardige alternatieven beschikbaar. Binnen een dergelijke groep geneesmiddelen kan worden gezocht naar het goedkoopste middel of naar een middel zonder bijbetaling. De Receptprijs-app is oorspronkelijk ontwikkeld door de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met het ministerie van VWS, met als doel een instrument te bieden voor het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.