Reactie Orde RVZ-rapport 'Zorg voor je gezondheid! Gedrag en...

19 december 2011

De Orde is het eens met de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg dat er ingrijpende aanpassingen nodig zijn om een zorginfarct te voorkomen. Het betaalbaar houden van de gezondheidszorg zonder verlies van kwaliteit en cliëntgerichtheid is een thema dat de Orde al jaren bezighoudt. De huidige economische omstandigheden en de aankomende dubbele vergrijzing maken drastische bezuinigingen echter extra noodzakelijk om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden.

Ontkoppeling van diagnose en behandeling


Om dit te bereiken, zal de wijze waarop wij de zorg verlenen en de vorm waarin dit gebeurt, drastisch moeten veranderen. Door te kiezen voor een concept van planbare zorg dichtbij de patiënt in focused factories en ZBC’s en ingewikkelde zorg in gespecialiseerde netwerken van klinieken, kunnen we met minder en kleinere ziekenhuizen toe. Dat is efficiënter en kostenreducerend. Daarnaast zullen er veel kleine tot middelgrote dagklinieken moeten komen voor planbare zorg dichtbij de patiënt die tegen veel lagere kosten behandelingen kunnen leveren. Verder kan veel gewonnen worden door ontkoppeling van diagnose en behandeling. Het stellen van de diagnose kan op veel meer locaties dan de behandelplaats en dichter bij de patiënt. Ook de patiënt zelf moet een rol krijgen hierin en manager kunnen worden van zijn eigen gezondheid.

Inloopcentra

Om de huidige goede zorg te behouden zullen medisch specialisten samen met huisartsen en apothekers de handen nog meer ineen moeten slaan dan nu al het geval is. De RvZ doet in deze discussienota de suggestie van inloopcentra. Dit is een interessante gedachte, waarbij echter van essentieel belang is dat de patiënt die hier binnenloopt ook daadwerkelijk de juiste diagnose en behandeling en zonodig doorverwijzing krijgt die noodzakelijk is. De Orde vraagt zich af of hier een taak van de gemeente ligt om dit te realiseren.
Tweedelijnszorg te leveren
Inloopcentra zijn nu al aan het ontstaan bij de huisartsen die samenwerken in een goedgeorganiseerde HOED. Binnen deze HOED-structuur is het mogelijk een deel van de tweedelijnszorg te leveren. Deze vaak chronische zorg moet in een keten van professionals ingebed worden. Een goede samenwerking tussen huisarts, nurse practitioner, medisch specialist en apotheker is hierbij van essentieel belang. Door te herschikken: minder en minder grote ziekenhuizen die alles doen, meer kleine klinieken (ZBC’s) die specifieke planbare zorg leveren, de HOED’s die o.a. de chronische zorg leveren en door empowerment van de patiënt te stimuleren kan uiteindelijk de zorg naar de toekomst toe betaalbaar gehouden worden.

Confectie naar maatwerk

Van confectie naar maatwerk dus voor een betaalbare gezondheidszorg. De Orde is ervan overtuigd dat als de zorg langs deze principes wordt geordend, door professionals en dichtbij de patiënt, dit zal bijdragen aan een betaalbare, kwalitatief hoge en toegankelijke zorg.

Gerelateerde links