Reactie OMS op uitzending Zembla 'Vieze ziekenhuizen deel 2'

25 september 2012

Daags na de publicatie van de herziene richtlijn “Handhygiene medewerkers” van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) besteedde televisieprogramma Zembla het afgelopen weekend aandacht aan de infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen. Adequate preventie is essentieel om besmettingen en infecties in ziekenhuizen tegen te gaan. De reportage van Zembla bracht in beeld dat het naleven van de richtlijnen voor infectiepreventie beter kan. De Zembla-uitzending kan volgens de Orde van Medisch Specialisten een spiegel vormen voor medisch specialisten om te bezien of op de eigen werkvloer aanpassingen noodzakelijk zijn.