Reactie OMS op uitspraak CBb

16 december 2011

Op woensdag 13 juli 2011 heeft het CBb uitspraak gedaan in de beroepsprocedures tegen de kortingen voor medisch specialisten op de tarieven 2010. De OMS had gehoopt op een aantal principiële punten gelijk te krijgen van het CBb, dit is niet gelukt. Het beroep is afgewezen, met uitzondering van de beroepsgrond voor tarieven voor keuringen en cytodiagnostisch onderzoek naar baarmoederhalskanker, deze vallen namelijk buiten het budgettair kader zorg medisch specialisten.

Door het CBb is aangegeven dat berekeningen voldoende zijn overlegd en dat het de bestuurlijke en politieke bevoegdheid is van de minister om keuzes te maken met betrekking tot het financiële macrokader.

De tariefkortingen blijven dus gehandhaafd. Juridisch is er geen vervolgprocedure mogelijk. De OMS focust zich nu volledig op de uitwerking van het convenant dat met de minister is gesloten.

Janko de Jonge, voorzitter Kamer Vrij Beroep, geeft aan dat hij teleurgesteld is in de uitspraak van het CBb maar dat zijn blik op de toekomst is gericht. Via het recent afgesloten convenant bekostiging vrijgevestigd medisch specialisten 2012-2014 wordt in ieder geval voorkomen dat opnieuw tariefskortingen worden opgelegd”.