Reactie OMS op NZa consultatiedocument Taakherschikking

10 januari 2012

Het uitgangspunt van de huidige wetgeving rond taakherschikking is dat er onderscheid is tussen complexe en niet complexe handelingen. Wat dit concreet omhelst is nog niet gedefinieerd. De OMS is van mening dat, zolang nog niet door de beroepsgroepen is vastgesteld wat complexe en niet complexe handelingen zijn, het in het belang van de kwaliteit en veiligheid van de patiënt is dat het hoofdbehandelaarschap bij de medisch specialist blijft liggen.