Reactie OMS op het AD artikel “onnodige sterfte ouderen in ziekenhuizen”

1 oktober 2012

Op zaterdag 29 september publiceerde het AD op basis van de AD Ziekenhuis Top 100 het artikel  “Complicaties vellen ouderen ”. De Orde van Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen herkennen de in het artikel geschetste problematiek rondom kwetsbare ouderen. De zorg voor deze groep patiënten is te versnipperd. Verbeteringen zijn nodig en tegelijkertijd ook gaande. De medisch specialisten hebben vanuit de eigen professionele verantwoordelijkheid al diverse initiatieven genomen om dit aan te pakken.

Prioriteit

Landelijk hebben de OMS en de wetenschappelijke verenigingen dit jaar de zorg voor kwetsbare ouderen tot prioriteit gemaakt van de gezamenlijke kwaliteitsagenda 2012. Wetenschappelijke verenigingen werken gezamenlijk aan een beleid voor ouderen die voor een operatie worden opgenomen. Het doel hiervan is een meer geïntegreerde aanpak en daarmee het voorkomen van ontregelende complicaties in plaats van bijsturen als de ontregeling al heeft plaatsgevonden. Het is de bedoeling om vervolgens de verbeteringen in het beleid te monitoren door middel van kwaliteitsregistraties.

Ook wordt onder meer gewerkt aan een multidisciplinaire richtlijn Delier waarin specifiek aandacht wordt besteed aan inhoudelijke en organisatorische problematiek, zoals standaard (pre operatieve) screening en regievoering, rondom acute verwardheid bij ouderen.

Daarnaast zijn zorginnovatieve projecten gestart waarbij intensief wordt samengewerkt met de eerste lijn. Binnen deze projecten wordt onder meer de kwetsbare oudere ziekenhuis patiënt overgedragen aan een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige haalt de patiënt in het ziekenhuis op. De patiënt wordt verder begeleid door de huisarts aan de hand van een zorgplan dat samen met de patiënt is opgesteld.