Reactie OMS: Ab Klink over stijgende zorgkosten

16 augustus 2012

‘Stijgende zorgkosten worden beheerst als medici afzien van overbodige en ondoelmatige behandelingen’, dat concludeert Ab Klink in een rapport dat vrijdag 10 augustus 2012 werd gepubliceerd. Klink verwacht dat maatregelen kunnen leiden tot een besparing van 4 tot 8 miljard euro.

De OMS ondersteunt Klinks visie dat doelmatigheid een belangrijk onderdeel is van goede zorg. Hieraan geven wij invulling door landelijke programma’s zoals doelmatig voorschrijven en  doorontwikkeling van richtlijnen in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen. Ook praktijkvariatie staat hoog op onze agenda.

Een verwachte besparing tussen 4 en 8 miljard euro vindt de OMS uit de lucht gegrepen en niet reëel. Het beeld dat de medisch specialist prikkels heeft om overbodig of ondoelmatig te behandelen is onjuist. Het doet geen recht aan een beroepsgroep die naar Europese normen de zorg rondom het ziekenhuisbed kwalitatief goed, doelmatig en professioneel heeft georganiseerd.

Klink maakt zijn rekensom op basis van bereikte resultaten in andere landen. De vraag is of een vergelijking met doelmatigheidswinsten in andere landen opgaat. Immers, inmiddels zou alom bekend moeten zijn dat de uitgaven aan curatieve zorg in Nederland het laagst zijn vergeleken met andere Europese landen (bron: Sirm-onderzoek, 2012). Ook is de oud-minister schijnbaar vergeten dat de beroepsgroep, mede onder zijn bewind, zijn verantwoordelijkheid voor het beheersen van stijgende zorgkosten de afgelopen jaren reeds heeft genomen. De omzetten zijn begrensd door de overheid. En in een convenant en hoofdlijnenakkoord hebben veldpartijen zich verantwoordelijk verklaard voor het leveren van kwalitatief goede en voldoende zorg binnen deze kaders. Er zijn afspraken gemaakt over een beperkte jaarlijkse financiële groei van slechts 2,5%, terwijl de groei in zorgvraag bijna twee keer zo groot is. Binnen deze context kennen overbodige en ondoelmatige behandelingen geen plaats.

Het beeld van de medisch specialist als veroorzaker van stijgende zorgkosten klopt niet en draagt niet bij tot een constructieve oplossing om de kosten te beperken met behoud van goede kwaliteit van zorg.