Rapport 'De overstap van vrij beroep naar dienstverband' gereed

12 augustus 2014

In het kader van de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015 overwegen sommige medisch specialisten in vrij beroep over te stappen naar dienstverband. Het rapport 'De overstap van vrij beroep naar dienstverband' maakt voor hen inzichtelijk wat belangrijke aandachtspunten en consequenties zijn als ze per 2015 overstappen naar dienstverband.

Checklist

In het rapport is een checklist opgenomen met welke vragen moeten worden beantwoord om een algemene afweging te maken tussen vrij beroep en dienstverband. Daarnaast worden de fiscale consequenties van het staken van de onderneming en de financiële consequenties van lopende financieringen weergegeven. En is een overzicht gemaakt van welke zaken geregeld moeten worden om een overstap te realiseren.