Radiologisch onderzoek bij kinderen: waakzaamheid geboden

2 juni 2015

In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het RIVM onderzoek gedaan naar stralingsbescherming in de kinderradiologie. De Federatie Medisch Specialisten onderschrijft het belang van dit onderzoek, omdat volgens recente wetenschappelijke inzichten de risico's van straling voor kinderen groter dan eerder werd gedacht.

De ontwikkelingen in de kinderradiologie leiden tot steeds betere klinische zorg voor kinderen. Diagnostisch onderzoek maakt daar onderdeel van uit. Afgelopen jaren is het aantal CT-scans en zogenoemde doorlichtonderzoeken bij zowel kinderen als volwassenen gestegen. Een van de oorzaken van deze stijging is dat de technieken sterk zijn verbeterd. Zo kunnen er tegenwoordig CT-scans worden gemaakt met een veel lagere dosis aan straling.

Individuele afweging

Het monitoren van de eigen werkwijze en protocollen is een continu proces. Richtlijnen en protocollen zijn richtinggevend, maar moeten tegelijkertijd kritisch worden geobserveerd, geëvalueerd  en zo nodig aangepast aan de praktijk. Bij de uitvoering van radiologisch onderzoek zal de medisch specialist in principe met de laagst mogelijke straling de juiste informatie proberen te verkrijgen. De radioloog weegt per individueel kind af of de richtlijn van toepassing is of dat hier van afgeweken moet worden in het belang van het kind. Bovendien is een CT-scan niet altijd nodig, omdat in sommige gevallen het maken van echo’s of röntgenfoto’s volstaat.