Prinsjesdagontbijt: Minister Schippers complimenteert medisch specialisten

21 september 2017

Dit jaar werd de Miljoenennota gepresenteerd in afwachting van het regeerakkoord. Een Prinsjesdag zonder nieuwe beleidsvoorstellen, daarmee wordt gewacht op de plannen van het nieuwe kabinet.

Tijdens het Prinsjesdagontbijt met de minister, dat jaarlijks wordt georganiseerd door Medisch Contact, benadrukte Federatievoorzitter Marcel Daniëls de vele positieve zaken die specialisten hebben bereikt met betrekking tot de kwaliteit van de zorg. Hij wees daarbij op het visiedocument de Medisch Specialist 2025 en kreeg van minister Schippers complimenten over de op kwaliteit gerichte samenwerking en over het programma ‘Samen beslissen’ dat de Federatie heeft opgezet in samenwerking met de Patiëntenfederatie.

De Miljoenennota geeft ruimte om de gemaakte afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord voort te zetten. Marcel Daniëls: “De gedeelde ambitie moet zijn om ook in 2025 zorg te bieden die kwalitatief en doelmatig tot de besten ter wereld hoort.”