Principeakkoord pensioenaftopping

18 november 2016

Na lange en moeizame onderhandelingen hebben de LAD, Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een principeakkoord weten te bereiken over de pensioenaftopping. Vanaf 2017 krijgen medisch specialisten in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen zeventig procent van de werkgeverspremie over het afgetopte deel van de pensioengrondslag in het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Daarnaast is afgesproken dat aan dit budget lokaal extra middelen toegevoegd kunnen worden door afspraken te maken bijvoorbeeld over efficiency, patiëntgerichtheid, kwaliteitsverbetering en zorgvernieuwing.

Maandenlang probeerden de LAD, Federatie en de NVZ een oplossing te vinden voor de pensioenaftopping. De NVZ deed uiteindelijk een bod van 53%, maar dat vonden de LAD en Federatie niet afdoende, zij hielden vast aan 100%. Medisch specialisten staakten daarop hun deelname aan overleggen en op 21 juni werd een zondagsdienst gevoerd. Zowel de NVZ als de LAD en Federatie waren niet blij met de ontstane impasse en besloten deze zomer weer in gesprek te gaan.

Het principeakkoord is tot stand gekomen dankzij bemiddeling van oud-lid van de Raad van State Hans Borstlap, en dankzij het verbinden van de discussie aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte zorg binnen heldere budgettaire grenzen. Op advies van Hans Borstlap wordt 2015 gelaten voor wat het is. Voor 2016 is afgesproken dat werkgevers overgaan tot een volledige uitkering van 100% als tegemoetkoming voor de pensioenaftopping.  

Tevens is afgesproken dat dit akkoord ook een passende vertaling dient te krijgen naar de medewerkers die niet vallen onder de AMS. De NVZ, LAD en de Federatie Medisch Specialisten zullen de achterbannen ondersteunen bij het maken van genoemde lokale afspraken en onderling de voortgang regelmatig bespreken.

Het akkoord wordt besproken met de achterbannen van zowel de LAD/Federatie als de NVZ. De verwachting is dat medio december bekend is of het principeakkoord definitief instemming heeft.