Positieve uitslag stemming nieuwe AMS: leden en bestuur stemmen in

3 juli 2014

Van donderdag 12 juni tot en met vrijdag 27 juni 2014 konden medisch specialisten in dienstverband bij algemene ziekenhuizen (LAD/OMS-leden) deelnemen aan de ledenraadpleging voor de nieuwe AMS. De uitkomst van de ledenraadpleging is positief; bijna 500 leden brachten hun stem uit, waarvan ongeveer 70% heeft ingestemd met de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in Dienstverband. Op basis van deze uitkomst hebben de besturen van de OMS en LAD besloten het onderhandelaarsakkoord definitief vast te stellen. Hiermee treedt de nieuwe AMS in werking per 1 januari 2015.

Caroline van den Brekel, directeur LAD en Léon Winkel, algemeen bestuurder OMS: “We zijn blij dat de gemeenschappelijke leden van OMS en LAD positief hebben gestemd over de nieuwe AMS. Met deze regeling is een grote stap gezet om de positie van de medisch specialist in dienstverband te verstevigen en staat het thema veilig en gezond werken stevig op de agenda. De opmerkingen die onze leden hebben gemaakt in de ledenraadpleging en tijdens de speciaal georganiseerde AMS-bijeenkomsten nemen we mee in de verdere uitwerking.”

Ondersteuning door OMS en LAD

In aanloop naar 1 januari 2015 ontwikkelen OMS en LAD gezamenlijk een aantal producten en diensten waarmee u zich op de nieuwe AMS kunt voorbereiden. Met een speciale roostertool berekent en monitort u de beschikbare capaciteit van uw vakgroep. Daarnaast ontwikkelen LAD en OMS samen met de Academie voor Medisch Specialisten een training om goed invulling te kunnen geven aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vakgroepen in een ziekenhuis.

Meer informatie

Ruim 200 medisch specialisten bezochten de speciaal georganiseerde AMS-informatiebijeenkomsten, waar uitleg werd gegeven en vragen konden worden gesteld over de nieuwe AMS. De presentatie die tijdens deze bijeenkomsten is gehouden en meer informatie over de AMS (o.a. de nieuwe AMS, veelgestelde vragen, de Handreiking Gezond roosteren, informatiefilmpje AMS) is te vinden op onze AMS-website. Hier kunt u ook terecht voor vragen en contactgegevens van de LAD en OMS.