Pleidooi Klink voor nieuw zorgdeclaratiesysteem omarmd door OMS

4 mei 2014

Ab Klink, bestuurder van zorgverzekeraar VGZ en oud-minister, deed zaterdag een oproep in NRC Handelsblad voor een nieuw declaratiesysteem voor de zorg dat rekening houdt met preventie en kwaliteit van zorg. Klink benadrukt hierbij dat het van belang is dat zorgverzekeraars dit samen met de medisch specialisten oppakken. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) omarmt zijn oproep van harte en wil graag met de zorgverzekeraar in gesprek.

Het huidige declaratiesysteem kent een aantal problemen. De OMS ziet interessante aanknopingspunten in het voorstel van Klink voor een nieuw declaratiesysteem met oog voor preventie en kwaliteit. Een aantal wetenschappelijke verenigingen denkt momenteel na over vergelijkbare veranderingen in het declaratiestelsel.

De OMS zal het voorstel van Klink met de wetenschappelijke verenigingen bespreken met als doel verdere uitwerking van een nieuw declaratiesysteem door medisch specialisten en zorgverzekeraars.