Persbericht: Minister Klink misbruikt crisis voor ordinaire bezu

15 december 2011

De Orde van Medisch Specialisten is boos over een door het ministerie opgelegde extra bezuinigingsmaatregel tot een totaalbedrag van € 375 miljoen. Nu VWS op basis van gegevens van het College van Zorgverzekeringen berekende dat de overschrijding  van de omzetten van de medisch specialisten dichtbij de veel lagere berekening van de Orde ligt, komt de minister met een extra bezuiniging. Volgens de Orde beroept de minister zich ten onrechte op de economische crisis om een onjuiste bezuinigingsmaatregel door te voeren die de Orde met alle haar ten dienste staande (waaronder juridische) middelen zal bestrijden.

Na een maandenlange discussie over de hoogte van de door het ministerie van VWS geconstateerde budgetoverschrijdingen, aanvankelijk gesteld op ruim een half miljard euro, maar sinds vorige week op minder dan €200 miljoen, leken Orde en de minister het snel eens te kunnen worden. Uit een onafhankelijk accountantsonderzoek van Mazars was namelijk een werkelijke budgetoverschrijding 2008 van €80 miljoen gebleken, die nagenoeg geheel werd veroorzaakt door een foutief berekende compensatiefactor voor de zogeheten ondersteunende specialismen. De Orde heeft al eerder voorgesteld deze ondersteunerscompensatie te herijken, wat een bedrag van €180 miljoen zou opleveren, €100 miljoen meer dan de overschrijding.

Maar wat blijkt nu. Bij de invoering van het uniform uurtarief voor medisch specialisten heeft het ministerie,  lang voor er sprake was van een economische crisis, op voorhand een bezuiniging van 10% ingeboekt. Nu blijkt dat de budgetoverschrijding geen €630 miljoen was en ook geen €461 miljoen, zoals iets later werd gesteld, maar fors minder tovert het ministerie ter compensatie een andere maatregel uit de hoge hoed, om alsnog €375 miljoen binnen te halen. Naar de mening van de Orde misbruikt de minister in dit verband de economische crisis en blijkt de overheid geen betrouwbare contractspartner te zijn.

De medisch specialisten zijn zeker bereid een bijdrage te leveren tijdens de crisis, maar niet disproportioneel en alleen op basis van juiste cijfers. De Orde heeft daarom ook geen problemen met een andere maatregel van VWS om de inkomensindexering voor de inflatie voor 2009 op 1,75% vast te stellen en voor 2010 op 0%. Het kan echter niet zo zijn dat medisch specialisten moeten opdraaien voor de rode cijfers van het ministerie, terwijl van een valide cijfermatige onderbouwing geen sprake is. En het kan al helemaal niet dat de minister het nodig acht de gezamenlijke verklaring van zijn voorganger met de Orde over het normatief uurtarief per 1 januari 2010 op te zeggen. Dit heeft de minister deze week gelijktijdig met de andere maatregelen per brief aan de Orde medegedeeld.