Pensioenpremie rijksambtenaren toch uitbetaald

28 april 2015

Rijksambtenaren krijgen het werkgeversdeel van de verlaagde pensioenpremie alsnog uitgekeerd. Dit geldt zowel voor de verlaagde opbouw waarmee alle werknemers in Nederland te maken hebben, als voor de aftopping van de pensioenopbouw voor werknemers die meer dan €100.000 verdienen.

Dat staat in het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk dat door minister Blok van Rijksdienst en de ambtenaren is gesloten op 24 april 2015. Nu de overheid de vrijgevallen pensioenpremie aan haar werknemers teruggeeft, kunnen de werkgevers in de zorg niet achterblijven. Dat vinden de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

Niet achterblijven

Door een nieuwe pensioenwet kunnen medisch specialisten in dienstverband niet langer belastingvrij pensioen opbouwen over het salarisdeel boven €100.000,-. De rijksambtenaren met een dergelijk inkomen krijgen de vrijgevallen pensioenpremie nu met terugwerkende kracht per 1 januari uitbetaald. De werkgevers van duizenden medisch specialisten in dienstverband en artsengroepen die met dit probleem te maken hebben, bieden op dit moment nog geen oplossingen om hun werknemers te compenseren. ‘Het gaat om uitgesteld loon dat de werkgevers vooralsnog niet teruggeven aan de medisch specialisten, terwijl ze hier wel recht op hebben. De overheid geeft nu het goede voorbeeld, de ziekenhuizen kunnen nu niet achterblijven’, zeggen bestuurders Léon Winkel (Federatie Medisch Specialisten) en Christiaan Keijzer (LAD).

Onderhandelingen

Om ervoor te zorgen dat het werkgeversdeel wordt teruggegeven aan de werknemers, onderhandelen de Federatie en LAD met de diverse werkgeversorganisaties in de zorg. Zo staan onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gepland in mei. Meer informatie vindt u op deze website bij het onderwerp pensioen en op de website van de LAD.