Pensioenaftopping leeft ook in ggz

15 januari 2016

Dat ook psychiaters zich zorgen maken over de gevolgen van de pensioenaftopping, bleek wel tijdens de bijeenkomst die de Federatie Medisch Specialisten en de LAD op 12 januari organiseerden bij GGZ Rivierduinen in Leiden. “Spreek uw raad van bestuur aan”, was de oproep die onderhandelaars José Klerks en Jan Willem Le Febre de deelnemers meegaven, “en zorg dat u in gesprek gaat.”

Sinds 1 januari 2015 kunnen werknemers over het salarisdeel boven 100.000 euro bruto niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via hun werkgever. Zowel het werkgevers- als werknemersdeel van de premie wordt daardoor ‘afgetopt’. De LAD en de Federatie vinden dat het werkgeversdeel terug moet naar de werknemer, omdat werknemers en werkgevers hebben afgesproken samen bij te dragen aan een goed pensioen. Werkgevers kunnen die afspraak niet zomaar eenzijdig wijzigen.
De afgelopen maanden is onderhandeld met diverse werkgeversorganisaties. Intussen is compensatie geregeld voor bedrijfsartsen, voor werknemers in umc’s en in de gehandicaptenzorg. In de algemene ziekenhuizen wordt momenteel op lokaal niveau onderhandeld en in de ggz op landelijk niveau. Werkgeversorganisatie GGZ Nederland heeft echter aangegeven vooralsnog niet over te gaan tot teruggave van het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Op 22 januari staat het volgende overleg gepland.

Hoe groot zijn de gevolgen?

Tijdens de bijeenkomst op 12 januari werden psychiaters bijgepraat over wat de pensioenaftopping nu precies betekent aan de hand van een rekenvoorbeeld: Bianca is een psychiater van 45 jaar en zit in trede 6. Haar jaarsalaris bedraagt nu ca. 117.000 euro bruto. Ervan uitgaande dat ze nog tot haar 70ste moet werken, bedraagt haar gemiddelde jaarsalaris over de 25 jaar tot ze met pensioen gaat ca. 132.000 euro. Omdat ze wordt afgetopt, mist ze jaarlijks pensioenopbouw over 32.000 euro. De werkgever zou daar tot voor kort 11,75% premie over hebben betaald, dus over 25 jaar mist ze 11,75% x 32.000 x 25 = ruim 94.000 euro bruto aan niet-ingelegde gelden pensioenpremie. Een flink bedrag, beaamden de aanwezigen, dat niet zomaar in werkgeverszak kan blijven.

Spreek uw raad van bestuur aan

Tijdens de bijeenkomst gingen onderhandelaars Klerks en Le Febre vervolgens in op wat psychiaters nu kunnen doen. “We willen proberen eerst aan de onderhandelingstafel tot een oplossing te komen, maar dat betekent niet dat u stil hoeft te zitten”, aldus Klerks. “Uw raad van bestuur vormt samen met andere raden GGZ Nederland, dus is het belangrijk om uw werkgever aan te spreken, zodat die in beweging komt. Verstuur een voorbeeldbrief naar uw raad van bestuur, spreek uw raad van bestuur aan en ga in overleg”, benadrukte Klerks.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat een aantal psychiaters al voorbeeldbrieven heeft gestuurd. De reacties van werkgevers zijn wisselend, maar er werd wel een duidelijk signaal afgegeven dat er bereidheid tot overleg is.